khachdlnga3eTổng cục Du lịch (TCDL) vừa tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện một số giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.
Đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ VHTTDL, Công thương, Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, Kế hoạch - Đầu tư, Ngoại giao, Hiệp hội Du lịch, chuyên gia dự án EU và doanh nghiệp đã tới tham dự hội nghị.
Nội dung chính của Nghị quyết là tập trung chỉ đạo thực hiện Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó có việc tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của ngành Du lịch; tạo thuận lợi cho khách du lịch; tăng cường đảm bảo môi trường, an ninh, an toàn cho khách du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch; tập trung đầu tư có trọng điểm để phát triển du lịch; tăng cường phối hợp liên ngành, liên kết vùng và quốc tế...
Những nội dung khác cũng được thể hiện rõ trong Nghị quyết như việc kiện toàn và tăng cường hiệu lực của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, đưa nội dung chỉ đạo phát triển du lịch vào chương trình công tác thường kỳ các cấp; các bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết, phối hợp với Bộ VHTTDL xây dựng, thực hiện, đồng bộ, hài hòa những chính sách, giải pháp trọng tâm; chính quyền địa phương các cấp thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo Nghị quyết được triển khai trong cuộc sống.
Một số đại biểu tại Hội nghị đã đề xuất cụ thể hóa nhiệm vụ của các bộ, ngành, trách nhiệm cụ thể của từng địa phương trong tổ chức thực hiện việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.
Nhiều đại biểu đề xuất, với những trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... cần thành lập trở lại Sở Du lịch để việc quản lý và phát triển du lịch địa phương được tốt hơn. Nội dung này cũng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch Việt Nam ngày 6.6.2013. Theo đó, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực trạng và đặc thù của hoạt động phát triển du lịch, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về chuyên ngành Du lịch ở địa phương nghiên cứu xây dựng đề án kiện toàn và thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù (cơ quan quản lý nhà nước về du lịch). Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV.2013.
Các đại biểu cũng cho rằng cần phải coi xúc tiến du lịch là việc chung của các cấp xã hội. Đại diện Bộ Tài chính cùng các doanh nghiệp du lịch tại hội nghị đã nhất trí cao đề xuất ban hành cơ chế thu trực tiếp từ khách du lịch quốc tế 1USD/khách/đêm tại các cơ sở lưu trú trên phạm vi toàn quốc để hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch ngoài ngân sách. Tuy nhiên cần tính đến yếu tố cạnh tranh giá cho doanh nghiệp với các nước trong khu vực. Để công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Mạnh Cường thay mặt tổ nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự tâm huyết, ý kiến đóng góp xác đáng của các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẽ tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Trong quý III.2013, TCDL sẽ trình lãnh đạo Bộ VHTTDL để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết này".

Nguồn: TCDL

Sáng 11/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL- Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy giá trị di tích tại 03 điểm cầu TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
Dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ, các nhà khoa học, đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý di sản, Ban quản lý di tích, Bảo tàng tỉnh, đại diện Lãnh đạo Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới và Lãnh đạo Sở VHTTDL 63 tỉnh, thành phố...

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho biết: Trong những năm qua, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Hàng nghìn lươt di tích đã được bảo vệ và tu bổ, phục hồi trở thành những tài sản văn hóa có giá trị, có sức hấp dẫn khách tham quan ở trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa phương, phục vụ có hiệu quả quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nổi bật như Khu di tích cố đô Huế, hàng năm số tiền thu được từ bán vé tham quan đã lên tới con số 100 tỷ đồng; Vịnh Hạ Long là 196 tỷ đồng...

dtbl

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại Hội nghị

Với chủ đề "Nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy giá trị di tích", Thứ trưởng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tích cực thảo luận ý kiến để đề xuất phương hướng kiện toàn bộ máy quản lý di tích ở địa phương và giải pháp nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh của người tham gia lễ hội.
Theo Báo cáo, hoạt động quản lý và phát huy giá trị di tích trong những năm gần đây đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan được từng bước hoàn thiện, Sau khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực năm 2001, đến nay đã có 02 Nghị định của Chính phủ và 02 Thông tư của Bộ VHTTDL được ban hành gồm: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 quy định thẩm quyền trình tự, thủ tuc lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cản16px h; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2011 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

gs ltt

Giáo sư Lưu Trần Tiêu phát biểu tại Hội nghị

Liên tục trong các năm 2009 và 2010, Bộ VHTTDL đã ban hành Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDLngày 19/5/2009 về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 03/02/2010 về viêc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích, nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm trong những hoạt động này.
Hệ thống văn bản nêu trên đã cụ thể hóa thêm một bước những vấn đề còn vướng mắc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở từng lĩnh vực cụ thể, góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển sự nghiệp được đẩy mạnh, theo báo cáo, đến thời điểm hiện nay, trên tổng số khoảng 4 vạn di tích được kiểm kê đã có 07 di sản vật thể được UNESCO vinh danh; 34 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 3168 di tích được xếp hạng di tích quốc gia; 7484 di tích cấp tỉnh, thành phố.
Để quản lý và bảo vệ tốt hệ thống di tích trên toàn quốc, từ năm 2010 đến nay, ngành văn hóa, thể thao, du lịch 63 tỉnh, thành đã đẩy mạnh triển khai công tác lập quy hoạch hệ thống di tích, tiến hành tổng kiểm kê toàn bộ di tích hiện có để có số liệu đầy đủ về di tích trên địa phương mình. Trong tổng số 34 di tích quốc gia đặc biệt, 20 di tích đã có quy hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 05 di tích đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.
Các hoạt động quy hoạch khảo cổ và cắm mốc biên giới bảo vệ di tích đã và đang được UBND cấp tỉnh triển khai nhằm góp phần ngăn chặn việc xâm hại di tích.
Đối với hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, ngân sách nhà nước đã đầu tư cho mục tiêu chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cho 1218 di tích quốc gia,462 lượt di tích lịch sử cách mạng...

ct

Đ/c Nguyễn Thế Hùng- Cục trưởng Cục Di sản báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhưng hạn chế như: việc chấp hành pháp luật về di sản văn hóa ở một số địa phương còn chưa nghiêm dẫn đến một số vụ việc vi phạm như trường hợp ở chùa Trăm Gian và đình Ngu Nhuế... Mô hình quản lý di tích cũng còn nhiều bất cập; trong đó, việc quản lý nguồn thu, tiền công đức cũng như giải quyết vấn đề giữa bảo tồn di tích với xây dựng công trình mới đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề hết sức phức tạp, nhạy cảm.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do nhận thức của các cấp chính quyền, nhân dân và người trụ trì một số nơi chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của di tích và những yêu cầu về khoa học trong tu bổ di tich dẫn đến việc ứng xử đối với di sản tùy tiện. Việc kiểm tra, đôn đốc, bám sát địa bàn của các cấp chính quyền cũng như đội ngũ cán bộ của ngành văn hóa còn thiếu và chưa thực sự có trình độ... "Người làm về di sản văn hóa mà không có kiến thức, không có tình yêu với di sản thì sẽ chẳng thể bảo vệ được di sản văn hóa một cách tử tế. Vì vậy, công tác tuyên truyền giáo dục về bảo vệ và phát huy giá trị di sản phải được đặt lên hàng đầu, bởi di sản văn hóa chính là bản sắc của cả một dân tộc"- GS.TS Trần Lâm Biền chia sẻ tại Hội nghị.

gsts t.l.b

GS-TS Trần Lâm Biền phát biểu tại Hội nghị

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại biểu 03 điểm cầu TP.Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những giải pháp mà các đại biểu đã đưa ra tại Hội nghị. Thứ trưởng đề nghị Cục Di sản văn hóa phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ VHTTDL tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di tích để kịp thời điều chỉnh, bổ sung trong những năm tiếp theo. Kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý di tích ở các cấp để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân cấp để nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong việc quản lý di tích.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, trong năm 2013, cần thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục trong các hoạt động Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", tập trung vào nội dung chăm sóc các di tích lịch sử-văn hóa, cách mạng kháng chiến ở địa phương. Thứ trưởng lưu ý Sở VHTTDL các tỉnh, thành tổ chứcNgày Di sản văn hóa Việt Nam – Ngày về nguồn 23/11 hằng năm với nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và quản lý di tích nói riêng. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về giá trị di sản văn hóa, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Nguồn: BVHTTDL

Trong bối cảnh hiện nay, kích cầu du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cần gắn với việc hợp tác, thúc đẩy sự phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ vận chuyển hành khách.

Cải thiện nội lực
Những năm gần đây, một số cơ sở hạ tầng trọng yếu của vùng ĐBSCL đã được hoàn thành (sân bay quốc tế Cần Thơ, sân bay quốc tế Phú Quốc; cầu Cần Thơ...) tạo thuận lợi lớn cho phát triển du lịch. Các tỉnh, thành cũng đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều khu, điểm du lịch như: khu du lịch Hồ Nam (Bạc Liêu), khu du lịch 9 Rồng (Vĩnh Long), khách sạn Vạn Phát 1, 2 (Cần Thơ)...

Ngoài việc Hiệp hội Du lịch ĐBSCL (MDTA) ký kết chương trình hợp tác với Hiệp hội Du lịch TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội..., hàng loạt hội nghị, hội thảo tìm giải pháp phát triển bền vững du lịch đã diễn ra trong vùng.

Nhờ những nỗ lực đó, lượng khách đến với ĐBSCL được cải thiện rõ rệt. "Năm 2010 đoàn xúc tiến quảng bá du lịch ĐBSCL tổ chức hội thảo giới thiệu du lịch ĐBSCL tại Đà Nẵng và Hà Nội, từ đó đến cuối năm 2012, khách du lịch khu vực phía Bắc đến các điểm du lịch ĐBSCL đều tăng so với những năm trước đó", ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch MDTA nhấn mạnh. Tháng 5-2013, MDTA lại phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch TP Cần Thơ tổ chức chương trình quảng bá du lịch ĐBSCL tại Hà Nội. Ngay sau đó, một loạt hợp đồng được ký kết giữa các nhà tổ chức du lịch, các khách sạn, nhà hàng... của hai đầu đất nước đã góp thêm hưng phấn cho ngành du lịch đồng bằng.

images461482 v7c
Chợ nổi, kỳ thú phương Nam.
Nối đường bay ra miền Trung
Tuy nhiên, sự suy giảm sâu của kinh tế toàn cầu đã khiến 4 tháng đầu năm 2013, lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam chỉ đạt 2,4 triệu lượt khách, giảm 5,6% so với cùng kỳ 2012. ĐBSCL cũng không ngoại lệ. Khai thác mạnh hơn lượng khách nội địa, thị phần còn nhiều tiềm năng là mục tiêu của ngành du lịch đồng bằng.

Kích cầu du lịch của ĐBSCL gắn với việc hợp tác, thúc đẩy sự phát triển các ngành dịch vụ là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là dịch vụ vận chuyển hành khách. Và người đồng bằng lại kỳ vọng vào một đường bay mới, đường bay Cần Thơ - Đà Nẵng. Thực ra, kỳ vọng này được "nuôi" gần chục năm nay, qua các cuộc họp liên kết và giao lưu du lịch ở Đà Nẵng, Cần Thơ. Nhiều văn bản của Công ty Lữ hành Vitours (Đà Nẵng) và Công ty Du lịch Cần Thơ "bay qua, bay lại" nhằm tạo sự hỗ trợ từ chính quyền, khảo sát hạ tầng, nhu cầu... Yếu tố "thăm thân" từ lịch sử lưu tán của dân "Ngũ Quảng" vào vùng đất đồng bằng thuở khai hoang mở cõi cũng được các nhà tổ chức du lịch đưa ra cho đường bay mới này.

"Chúng ta cần đường bay Đà Nẵng - Cần Thơ", ông Benoit Perdu, Giám đốc Công ty TransMekong, có thâm niên 15 năm tại ĐBSCL trong lĩnh vực ăn uống, khách sạn, du thuyền đã nêu ra trong Hội thảo "Tìm giải pháp kích cầu du lịch ĐBSCL". Theo doanh nhân này, sau khi tham khảo các công ty lữ hành lớn, chuyên nghiệp, có uy tín (DMC) đã đưa ra con số: "Khoảng 30% hành khách nước ngoài của họ muốn bay giữa Cần Thơ - Đà Nẵng, tức gần 200.000 khách nước ngoài mỗi năm, chưa tính mức tăng trưởng thị trường ĐBSCL". Benoit Perdu phân tích: Nếu có tuyến bay này, khách sẽ được gia tăng thời gian lưu trú, tham quan tại đồng bằng; Cần Thơ và ĐBSCL trở thành điểm đến chính chứ không thuộc chương trình phụ nữa. "Mở đường bay này là khả thi. Tất cả chúng ta có thể giảm chi phí cố định trên đầu khách, và vì vậy giảm giá thành các dịch vụ của chúng ta" - Benoit Perdu nhận định.

Liệu "Con đường di sản miền Trung" sẽ nhanh chóng hanh thông với du lịch miệt vườn sông nước Cửu Long?. Đà Nẵng sẽ là điểm nối tiếp theo sau đường bay Hà Nội - TPHCM đến với Cần Thơ và vùng châu thổ?

Nguồn: VŨ THỐNG NHẤT - canthopromotion

Sáng 9/6/2013, tại khách sạn Havana Nha Trang (Khánh Hoà) đã diễn ra hội thảo khoa học "Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh Duyên hải miền Trung" do UBND tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Ban điều phối vùng Duyên hải miền Trung tổ chức. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ Hội chợ du lịch biển, đảo quốc tế Nha Trang - Việt Nam 2013.

 hoithaoptdlmt

Toàn cảnh hội thảo (Nguồn ảnh: qdnd.vn)
Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch của các tỉnh Duyên hải miền Trung, từ đó đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp, góp phần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương cũng như của toàn vùng trong thời gian tới.
Ngoài lãnh đạo của 9 tỉnh, thành phố vùng Duyên hải miền Trung (từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận), hội thảo còn có sự tham gia của trên 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh...; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; các tổ chức, hiệp hội, trung tâm xúc tiến du lịch; các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước; các nhà đầu tư lớn cùng hàng trăm phóng viên báo chí trong nước...

15 biensontra

Duyên hải miền Trung là khu vực có nhiều bãi biển đẹp
Tại hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao vai trò và tiềm năng du lịch của các tỉnh Duyên hải miền Trung. Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú, đặc biệt là du lịch biển, đảo; lại là nơi hội tụ của 5 di sản thế giới như: Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An, Quần thể di tích cố đô Huế, Nhã nhạc – âm nhạc cung đình Việt Nam và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Duyên hải miền Trung là khu vực có nhiều thế mạnh để phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng như: du lịch nghỉ dưỡng, tham quan biển, đảo; du lịch sinh thái; du lịch văn hóa, lịch sử... Nơi đây đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước. Năm 2012, tổng lượng khách du lịch đến vùng này đạt gần 17 triệu lượt, trong đó có hơn 4 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch toàn vùng đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng.
Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động kinh doanh du lịch ở khu vực này vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có sự phối hợp, liên kết giữa các địa phương nên sản phẩm du lịch vẫn còn mang tính manh mún, chưa khẳng định được thương hiệu đặc trưng của vùng. Bên cạnh đó, những khó khăn về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, nguồn nhân lực du lịch, vốn đầu tư... cũng là những hạn chế khiến ngành du lịch các tỉnh Duyên hải miền Trung vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.
Xuất phát từ thực trạng đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm giúp khu vực Duyên hải miền Trung tìm ra hướng đi đúng đắn, phù hợp cho sự phát triển, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những giải pháp liên kết phát triển du lịch vùng như: nỗ lực xúc tiến quảng bá các điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù mang thương hiệu toàn vùng; đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kết nối các tour, tuyến, khu du lịch giữa các địa phương; thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp du lịch với các cơ quan quản lý, lãnh đạo các địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cũng như đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch vùng; liên kết hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông với tuyến đường ven biển phục vụ du lịch; rà soát lại quy hoạch ngành du lịch của các địa phương trong vùng; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cho toàn vùng...
Trong khuôn khổ hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch vùng Duyên hải miền Trung giữa đại diện một số doanh nghiệp du lịch, các hãng lữ hành và các doanh nghiệp vận tải; giới thiệu sách quảng bá 100 sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung.
Hội thảo khoa học "Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh Duyên hải miền Trung" là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước cũng như các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải miền Trung gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện, sâu rộng của du lịch các địa phương và khu vực trong thời gian tới.

Nguồn: TCDL - Phạm Phương

Để chuẩn bị cho Công bố chiến dịch xúc tiến Năm Du lịch Malaysia 2014 (Visit Malaysia 2014) tại Việt Nam, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, Ban tổ chức VMY 2014 phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Câu lạc bộ Công thương Việt Nam, tổ chức chương trình sự kiện: "VISIT MALAYSIA 2014 ROADSHOW – "MALAYSIA TOURISM EXCHANGE" tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian: 8h30 - 21h00, thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2013
Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành, truyền thông báo chí, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, văn phòng đại diện nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các Trường Đại học, Cao đẳng quan tâm đến du lịch khen thưởng, du lịch công vụ, tổ chức sự kiện và tham dự hội chợ, triển lãm, hội thảo hội nghị, liên kết các trường đại học để chọn một môi trường lý tưởng cho nền học vấn của thế hệ tương lai tại Malaysia. Bên cạnh các hoạt động dành cho công chúng, "Visit Malaysia 2014 Roadshow" còn có 1 loạt các hoạt động, hội thảo hướng tới 2 đối tượng chính:
- Các doanh nghiệp lữ hành – du lịch Việt Nam muốn tăng cường phát triển tại thị trường Malaysia.
- Các các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến các dịch vụ du lịch công vụ, hội chợ triển lãm, tổ chức sự kiện tại Malaysia.
Tại đây, Quý vị được nghe giới thiệu cơ hội kinh doanh xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm tại Malaysia, Lễ hội siêu giảm giá, thăm quan các gian hàng kích cầu du lịch Malaysia dành cho khách du lịch, chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia. Đặc biệt hơn nữa quý vị có thể thưởng thức nghệ thuật trà kéo Teh Tarik, nghệ thuật vẽ trên cơ thể , chụp và in ảnh lưu niệm với các chàng trai, cô gái Malaysia, xem biểu diễn ca múa nhạc truyền thống Malaysia, nhận quà tặng và bốc thăm trúng thưởng... chắc chắn sẽ mang lại cho khách tham quan những trải niệm mới lạ với văn hóa Malaysia.
*Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia xin vui lòng liên hệ:
         Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh.

Địa chỉ: 07 Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
          Điện thoại: 0743 841 819   Fax: 0743 841494, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Ngày 30/5, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Ban quản lý Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Chương trình ESRT) tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch năm 2013.
Hội nghị có sự tham gia của gần 250 đại biểu đại diện cho Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, các Bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Sở VHTTDL, Trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đại diện các doanh nghiệp du lịch, cơ quan, tổ chức du lịch quốc tế tại Việt Nam, các Hãng hàng không và cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

hoinghidulich12
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá công tác xúc tiến du lịch từ năm 2000 đến nay, phân tích thuận lợi, thành quả và chỉ ra tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp của hoạt động xúc tiến du lịch.
Bên cạnh đó, hội nghị còn là dịp gặp gỡ những người làm công tác xúc tiến du lịch nhằm phối hợp, thống nhất hành động, tăng cường hợp tác, kết nối hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội doanh nghiệp...; Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn và nghiệp vụ xúc tiến du lịch của các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.
Tại Hội nghị, các đại diểu đã tập trung thảo luận và đóng góp các ý kiến về các nội dung như: Thảo luận và góp ý Báo cáo Tổng kết công tác xúc tiến du lịch từ năm 2000 đến nay, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đến năm 2020; Phổ biến đề xuất Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 và Kế hoạch Hành động Marketing du lịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015 của chuyên gia Chương trình ESRT; Chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch của địa phương và chia sẻ kinh nghiệm tăng cường hoạt động marketing của doanh nghiệp du lịch lớn; giới thiệu nhiệm vụ đột phá của Tổng cục Du lịch trong năm 2013 và ứng dụng marketing điện tử...

hoinghidulich2
Toàn cảnh Hội nghị
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, những sáng kiến đóng góp và kiến nghị, giải pháp đề xuất tại hội nghị sẽ góp phần phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả của công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nguồn: BVHTTDL

Tour du lịch

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12280919
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
194
8310
12280919

Đang truy cập (15 phút):13
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search