English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Tin hoạt động trong tỉnh

Thú vị cồn Hô
Du lịch biển Trà Vinh – Tiềm năng phát triển (Bài cuối)
Du lịch biển Trà Vinh – Tiềm năng phát triển. Bài 2: THỰC TRẠNG
Du lịch biển Trà Vinh – Tiềm năng phát triển
Chiếc mặt nạ Khmer huyền bí
Trà Vinh làm giàu từ những giá trị truyền thống
Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer Nam Bộ
Trà Vinh làm giàu từ những giá trị truyền thống
Trà Vinh triển khai kế hoạch phun hóa chất phòng chống vi rút Corona
Trà Vinh đang chuyển mình mạnh mẽ
Tham vấn ý kiến bộ nhận dạng thương hiệu du lịch Tỉnh Trà Vinh