English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Tin hoạt động trong tỉnh

Một ngày khám phá Cồn Chim
Cồn Hô, ‘viên ngọc thô’ đậm chất Nam bộ
Khởi động Trà Vinh du lịch
Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn Quản lý tài nguyên du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch
Thú vị cồn Hô
Du lịch biển Trà Vinh – Tiềm năng phát triển (Bài cuối)
Du lịch biển Trà Vinh – Tiềm năng phát triển. Bài 2: THỰC TRẠNG
Du lịch biển Trà Vinh – Tiềm năng phát triển
Chiếc mặt nạ Khmer huyền bí
Trà Vinh làm giàu từ những giá trị truyền thống
Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer Nam Bộ