English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Làng nghề trồng hoa kiểng Long Bình

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Làng nghề  trồng  hoa kiểng tại  ấp Long  Bình, phường  4,  Tp.T rà  Vinh  được  công  nhận  theo Quyết định số  172 /QĐ – UBND   ngày  11/2/2011  của  UBND tỉnh  T rà Vinh. Làng  nghề hoa kiểng  nổi  tiếng  ở  Trà  Vinh  hình  thành  và phát  triển  từ  những năm 1950

deawrw