English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

TIN TỨC

Kiến nghị đồng bộ mở cửa đón khách du lịch
Một ngày khám phá Cồn Chim
Kết nối hàng không, phục hồi du lịch
Du lịch miền Tây dần mở cửa, đón khách
Cồn Hô, ‘viên ngọc thô’ đậm chất Nam bộ
Tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả
Khởi động Trà Vinh du lịch
Trà Vinh tìm giải pháp khôi phục du lịch
Chính phủ yêu cầu tiếp tục thúc đẩy du lịch nội địa, từng bước mở rộng chương trình thí điểm đón khách quốc tế
Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn Quản lý tài nguyên du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch
Bộ sưu tập thời trang làm từ món bánh miền Tây nhận kỷ lục Việt Nam
Bàn giải pháp làm du lịch an toàn