English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Ảnh & Video

Du lịch Trà Vinh
1/7 videos
1
THVL l  Ký sự truyền hình: Thăm lại Trà Vinh - Tập 1: Thành phố xanh
THVL l Ký sự truyền hình: Thăm lại Trà Vinh - Tập 1: Thành phố xanh
2
THVL | Nhịp sống đồng bằng - Nhịp sống Trà Vinh: Rừng đước sinh thái vùng duyên hải
THVL | Nhịp sống đồng bằng - Nhịp sống Trà Vinh: Rừng đước sinh thái vùng duyên hải
3
Khám phá nét lạ của du lịch sinh thái Trà Vinh
Khám phá nét lạ của du lịch sinh thái Trà Vinh
4
Đến thăm những ngôi chùa nổi tiếng Trà Vinh
Đến thăm những ngôi chùa nổi tiếng Trà Vinh
5
Thưởng thức những đặc sản ngon tại Trà Vinh
Thưởng thức những đặc sản ngon tại Trà Vinh
6
THVL | Nhịp sống đồng bằng - Nhịp sống Trà Vinh: Quê hương dừa sáp
THVL | Nhịp sống đồng bằng - Nhịp sống Trà Vinh: Quê hương dừa sáp
7
THVL | Nhịp sống đồng bằng - Nhịp sống Trà Vinh: Nghề chả hoa
THVL | Nhịp sống đồng bằng - Nhịp sống Trà Vinh: Nghề chả hoa