Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ khai mạc 100 Lễ hội Cúng biển Mỹ Long - Ảnh: PC