Sắp xếp

Lưới điện Danh sách

Kết quả 1 - 19 của 19

1. Khách sạn Ngọc Hương

Lượt xem:567      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 02943.765.225
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

2. Khách sạn Gia Hòa II

Lượt xem:389      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: 50 Lê Lợi, phường 2, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3 858008
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

3. Khách sạn Hoa Anh Đào

Lượt xem:344      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: 27 Võ Nguyên Giáp, phường 7, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3846286
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

4. Khách sạn Duy Tùng I

Lượt xem:616      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: 06 Điện Biên Phủ, phường 3, TP Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294.3858034-3858959
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

5. Nhà khách Cửu Long

Lượt xem:483      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 999 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP. Trà Vnh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3862615
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

6. Nhà khách tỉnh Trà Vinh

Lượt xem:544      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: 25 Võ Nguyên Giáp, phường 7, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 246 0001
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

7. Khách sạn Tấn Hằng

Lượt xem:385      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 14 Điện Biên Phủ, phường 2, TP Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294.6266999
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

8. Khách sạn Gia Hòa I

Lượt xem:383      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3 864477
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

9. Khách sạn Hoàn Mỹ

Lượt xem:521      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 105 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP. Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3862211
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

10. Khách sạn Bảo Châu

Lượt xem:394      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 26/3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP. Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3848999
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

11. Khách sạn Thanh Trà

Lượt xem:937      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 01 Phạm Thái Bường, phường 3, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 6250657
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

12. Khách sạn Hoàn Kim Mỹ

Lượt xem:307      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 2A Nguyễn Đáng, phường 7, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3865692
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

13. Nhà khách Vĩnh Trà

Lượt xem:901      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 4A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3868 088
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

14. Khách sạn Thanh Bình I

Lượt xem:606      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 199 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, Thành phố Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 6266789
Loại: Dịch vụ
Danh mục: 

15. Khách sạn Thanh Bình II

Lượt xem:1235      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 199 Võ Nguyên Giáp, phường 7, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 6260 999
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

16. Khách sạn Lưu Luyến

Lượt xem:362      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 16-18 Võ Nguyên Giáp, phường 7, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 02946.273787
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

17. Khách sạn Huỳnh Huy

Lượt xem:698      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: 44 Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294 3577 999
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

18. Nhà nghỉ Út Ánh

Lượt xem:636      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 131 đường 19/5, phường 1, TX. Duyên Hải, Trà Vinh Điện thoại: 0294 22 44 999
Loại: Khách sạn
Danh mục: 

19. Nhà nghỉ Đông Phước Lợi

Lượt xem:435      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: Quốc lộ 53 phường 8, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3842 668
Loại: Khách sạn
Danh mục: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search