Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh

  Ao Bà Omresize

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số:1562/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm có chức năng chính là: tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược xúc tiến, quảng bá, thông tin du lịch; tổ chức thực hiện và hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch; đào tạo nguồn nhân lực và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh.

Tour du lịch

THỐNG KÊ TRUY CẬP

15408094
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
85
3843
15408094

Đang truy cập (15 phút):55
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 - Hotline: 0915 515659 - Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search