Sắp xếp

Lưới điện Danh sách

Kết quả 1 - 20 của 35

1. Đền thờ Bác Hồ

Lượt xem:1055      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hội xã Long Đức, Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: 0294 3841819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

2. Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer

Lượt xem:1007      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: Quốc Lộ 53 khóm 4, phường 8, Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: 0294 3841819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

3. Thiền viện Trúc lâm Trà Vinh

Lượt xem:1348      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

4. Khu tưởng niệm Nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch)

Lượt xem:1225      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, , huyện Cầu Kè, , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3841819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

5. Nhà thờ Mặc Bắc

Lượt xem:1223      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh Điện thoại: 0294.3851819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

6. Phước Minh Cung

Lượt xem:601      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: 44 Điện Biên Phủ, phường 2, thành phố Trà Vinh,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

7. Chùa Angorràjapurì (Chùa Âng)

Lượt xem:582      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: phường 8, TP. Trà Vinh,, Tra Vinh , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

8. Chùa Bodhisálaràja (Chùa Ông Mẹt)

Lượt xem:888      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

9. Khu văn hóa, du lịch Ao Bà Om

Lượt xem:669      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: Khóm 3, phường 8, TP. Trà Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

10. Chùa Bhàgaràjaduonkev (chùa Phnô Đung)

Lượt xem:581      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

11. Khu Di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu

Lượt xem:639      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

12. Di tích kiến trúc Lưu Cừ II

Lượt xem:891      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: ấp Lưu Cừ II, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

13. Lầu Bà Cố Hỷ

Lượt xem:974      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải, , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

14. Chùa Hang (Chùa Kamponnigrodha)

Lượt xem:557      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

15. Chùa Bào Môn

Lượt xem:798      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: ấp Bào Môn, xã Đôn Châu,, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

16. Chùa Ấp Sóc

Lượt xem:602      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

17. Chùa Giác Linh

Lượt xem:929      
Đánh giá:

(1)
Địa chỉ: ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

18. Cù lao Long Trị

Lượt xem:689      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: xã Long Đức, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

19. Biển Ba Động

Lượt xem:645      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

20. Làng nghề Bó chổi cọng dừa ấp Tân Thành Đông

Lượt xem:335      
Đánh giá:

(0)
Địa chỉ: ấp Tân Thành, xã Tân Hòa,, Tiểu Cần , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search