Sắp xếp

Lưới điện Danh sách

Kết quả 1 - 20 của 36

1. Làng nghề Cốm Dẹp Ba So

Lượt xem:252      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch

2. Rừng ngập mặn Long Khánh

Lượt xem:597      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: xã Trường Long Hòa TX Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: 0294.3851819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

3. Chùa Vàm Ray

Lượt xem:1297      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

4. Suonsia homestay

Lượt xem:1355      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: 22/2 ấp Bà My xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh Điện thoại: 0939299278
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

5. MeKong Garden homestay

Lượt xem:899      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long,, Trà Vinh Điện thoại: 0975039568
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

6. Làng nghề Tiểu thủ Công nghiệp Đại An

Lượt xem:320      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: xã Đại An huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

7. Làng nghề Tiểu thủ Công nghiệp Đức Mỹ

Lượt xem:470      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: xã Đức Mỹ huyện Càng Long, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

8. Làng nghề Tiểu thủ Công nghiệp Hưng Mỹ

Lượt xem:437      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh Điện thoại: 0164.585 6185
Loại: Dịch vụ

9. Làng nghề Bánh tét Trà Cuôn

Lượt xem:481      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Trà Cuôn xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3826 002
Loại: Dịch vụ

10. Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Giang

Lượt xem:503      
Đánh giá:

(8)
Địa chỉ: ấp Trà Tro xã Giang, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

11. Làng nghề trồng hoa kiểng Long Bình

Lượt xem:332      
Đánh giá:

(8)
Địa chỉ: ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

12. Làng nghề Trồng hoa kiểng Long Đức

Lượt xem:512      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên xã Long Đức, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

13. Làng nghề Sơ chế biến Thủy Hải Sản Xóm Đáy

Lượt xem:409      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: ấp Động Cao xã Đông Hải, huyện Duyên Hải , Trà Vinh Điện thoại: 0294.3737120
Loại: Dịch vụ

14. Làng nghề sản xuất rượu Xuân Thạnh

Lượt xem:484      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: ấp Vĩnh Trường xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3765456
Loại: Dịch vụ

15. Làng nghề Khai thác, sơ chế, chế biến Thủy Hải Sản thị trấn Mỹ Long

Lượt xem:432      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Long huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

16. Làng nghề Dệt chiếu Hàm Tân

Lượt xem:574      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: ấp Cà Hom xã Hàm Tân, Trà Cú , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

17. Làng nghề Bó chổi cọng dừa ấp Tân Thành Đông

Lượt xem:634      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Tân Thành, xã Tân Hòa,, Tiểu Cần , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

18. Biển Ba Động

Lượt xem:1026      
Đánh giá:

(6)
Địa chỉ: ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

19. Cù lao Long Trị

Lượt xem:1253      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: xã Long Đức, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 

20. Chùa Giác Linh

Lượt xem:1312      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Khu du lịch
Danh mục: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search