English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Archives

Một ngày khám phá Cồn Chim

Cồn Chim là điểm du lịch cộng đồng mới phát triển dựa trên cuộc sống thường nhật của người dân theo nguyên lý “thuận thiên”.

Khởi động Trà Vinh du lịch

Nhằm triển khai một số chương trình tham quan mẫu, từng bước khôi phục hoạt động du lịch tại tỉnh Trà Vinh trong điều kiện