English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

TIN TỨC

Trà Vinh: Đặc sản tết sốt giá
Mùa “săn” cá Bông Lau
Điểm nhấn du lịch Trà Vinh, Du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh.
Về với Trà Vinh
Phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tới năm 2020
Khu du lịch sinh thái cầu Tư Huệ
TCDL triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm
Khánh thành công trình: Hạ tầng Khu Văn hóa, Du lịch và Thể thao Ao Bà Om
Ngành du lịch thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng
Trao đổi về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về du lịch
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo lễ hội Ok – Om – BOk tại tỉnh Trà Vinh
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2012