English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng Về phát triển du lịch cộng đồng năm 2019

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

8

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 04 tập huấn kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng năm 2019 như sau:

1. Nội dung tập huấn:

+ Kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng;

+ Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong hoạt động du lịch;

+ Nghiệp vụ quy trình và phương pháp thuyết minh du lịch;

+ Kỹ năng tiếp thị điểm đến và bán hàng;

+ Kiến thức về xây dựng và phát triển du lịch homestay

 2. Đối tượng: Các hộ dân có khả năng làm du lịch cộng đồng và các hộ dân đang kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

 3. Số lượng học viên: 30 học viên/lớp trở lên

 4. Thời gian tập huấn: 02 ngày/lớp, dự kiến trong tháng 5 năm 2019

5. Địa điểm:

– Lớp 01: Tại Thành phố Trà Vinh (huyện Càng Long, huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh); mỗi huyện, thành phố ít nhất 10 học viên

– Lớp 02: Tại Thị xã Duyên Hải (huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải và Thị xã Duyên Hải); mỗi huyện, thị xã ít nhất 10 học viên

– Lớp 03: Tại huyện Trà Cú (huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú); mỗi huyện 15 học viên

– Lớp 04: Tại huyện Cầu Kè 30 học viên

6. Kinh Phí: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thanh toánh các chi phí thù lao giảng viên, tài liệu, nước uống, thuê hội trường; Chi phí ăn nghỉ, đi lại học viên tự lo.

Thời gian, địa điểm tổ chức lớp tập huấn sẽ thông báo cụ thể sau.

Danh sách đăng ký (theo mẫu) xin vui lòng gởi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

Số 36B Nguyễn Thái Học, phường 1, TP. Trà Vinh, TP. Trà Vinh

Email: ttxtdltravinh@gmail.com

Điện thoại: 0294 3841819 – 0907 647 677 (Thảo)

Mẫu đăng ký tải Ds_Dang_Ky.docx