English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

thong bao moi thau 1125

THÔNG BÁO

Về việc mời gọi đầu tư xã hội hóa dự án: Tu bổ, tôn tạo nhà cổ

 Cầu Kè (nhà cổ Huỳnh Kỳ) để khai thác phát triển du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh trân trọng kính mời các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm, đầu tư dự án xã hội hóa đầu tư, tôn tạo nhà cổ Huỳnh Kỳ (nhà cổ Cầu Kè) để khai thác phát triển du lịch.

– Tổng mức đầu tư dự kiến: 8,3 tỉ đồng.

– Thời gian thực hiện dự án tối đa: 40 năm.

– Quyền lợi, nghĩa vụ của nhà đầu tư:

+ Quyền lợi: Quản lý, sử dụng diện tích đất 2.887,6 m2, thuộc tờ bản đồ số 23, số thửa 90, loại đất trụ sở cơ quan, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 988788, cấp ngày 15/01/2011 và các hạng mục công trình: Nhà cổ Cầu Kè, các công trình kiến trúc, các vật dụng khác trong khuôn viên nhà cổ Cầu Kè vào mục đích sử dụng kinh doanh các dịch vụ du lịch.

Trách nhiệm và nghĩa vụ:

– Thực hiện đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhà cổ Cầu Kè đúng theo hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian hoàn thành công trình 01 (một năm) tính từ ngày bàn giao nhà cổ Cầu Kè.

– Thường xuyên tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích, bảo quản, phục hồi di tích theo quy định của nhà nước và không làm thay mục đích sử dụng trong thời gian thực hiện xã hội hóa.

– Bàn giao toàn bộ đất đai, nhà cổ, các công trình kiến trúc và các vật dụng khác thuộc nhà cổ Cầu Kè cho nhà nước quản lý, sử dụng khi hết thời gian thực hiện dự án.

  • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018.
  • Địa điểm nhận hồ sơ:Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. Số 36 B Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 0294 3841819