English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa 10, tại kỳ họp thứ 4, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của Hội đồng nhân nhân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025 đến các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

 Các đối tượng được triển khai là lãnh đạo các phòng, ban ngành, Mặt trận tổ quốc huyện; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày những nội dung chính của Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025; Quyết định số 248/QĐ-SVHTTDL ngày 08/7/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thủ tục hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 01.

Hội nghị triển khai Nghị quyết tại huyện Châu Thành

Trong ngày đầu tiên triển khai Nghị quyết 01 tại 02 huyện Châu Thành và Càng Long, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, kiến nghị của đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban ngành, Mặt trận tổ quốc huyện; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch để nắm rõ quy trình, cách thức thực hiện để được hưởng hỗ trợ. Và tại hội nghị này các đại biểu cũng đã được đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc để nắm rõ, về triển khai lại cho người dân nắm, thực hiện tốt.

Hội nghị triển khai Nghị quyết 01 tại huyện Càng Long

Theo kế hoạch, ngày 19/7/2022 Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch sẽ triển khai tại huyện Tiểu Cần và Cầu Kè; ngày 20/7/2022 triển khai tại huyện Trà Cú và Cầu Ngang; ngày 21/7/2022 triển khai tại thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải; riêng các đối tượng là lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và địa bàn thành phố Trà Vinh sẽ do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai trong cuối tháng 7/2022./.

Nguồn: Tin, ảnh: Kiến Văn