English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Để tạo bước đột phát phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025.

* Nội dung hỗ trợ bao gồm:

1. Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư làm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh

a) Hỗ trợ hộ gia đình đầu tư xây dựng Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay); phòng nghỉ tại trang trại, nông trại (farmstay) để phục vụ khách du lịch. Định mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/1 phòng; tối thiểu 02 phòng, tối đa 05 phòng.

b) Hỗ trợ hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng không gian đón khách để tham gia chuỗi du lịch cộng đồng. Định mức hỗ trợ: Tương đương hoặc bằng 50% chi phí chỉnh trang nhà cửa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng không gian đón khách nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/1 hộ.

c) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư dịch vụ vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian phục vụ khách du lịch. Định mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/1điểm.

d) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, khôi phục nghề truyền thống phục vụ du lịch cộng đồng. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí mua sắm thiết bị, dụng cụ sản xuất nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/1 điểm.

đ) Hỗ trợ câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch, khu du lịch hoặc tại các nơi có kết nối đón và phục vụ du khách. Định mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/1 câu lạc bộ hoặc 1 đội văn nghệ.

e) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất tại các khu, điểm du lịch:

– Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư nhà vệ sinh công cộng. Định mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/phòng vệ sinh; mỗi khu, điểm du lịch được hỗ trợ tối thiểu 02 phòng và tối đa không quá 04 phòng vệ sinh.

– Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Định mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/điểm thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Mỗi khu, điểm du lịch hỗ trợ 01 dự án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt.

– Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư bãi đậu xe. Định mức hỗ trợ: 70 triệu đồng/bãi xe. Mỗi khu, điểm du lịch hỗ trợ 01 dự án.

2. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư dự án xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp bán đặc sản, hàng lưu niệm, hàng OCOP tỉnh Trà Vinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 500.000 đồng/m2 mặt sàn xây dựng, tối đa không quá 200 triệu đồng/nhà hàng.

3.Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển khách du lịch

a) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% giá trị phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch nhưng không quá 50 triệu đồng/phương tiện, tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án.

b) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện giao thông thô sơ (phương tiện tham gia giao thông đơn giản, không sử dụng động cơ) để vận chuyển khách du lịch. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% giá trị phương tiện vận chuyển nhưng không quá 10 triệu đồng/phương tiện, tối đa không quá 50 triệu đồng/dự án.

c) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua sắm xe điện để vận chuyển khách du lịch. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 15% giá trị phương tiện nhưng không quá 50 triệu đồng/phương tiện, tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án.

4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên, nếu có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho người lao động.

– Định mức hỗ trợ:

+ Thời gian đào tạo, bồi dưỡng dưới 01 tháng, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người.

+ Thời gian đào tạo, bồi dưỡng từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

+ Thời gian đào tạo, bồi dưỡng từ 03 tháng trở lên, mức hỗ trợ 05 triệu đồng/người.

+ Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/khóa đào tạo.

5. Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lãi suất vay ngân hàng để đầu tư phát triển du lịch. Định mức hỗ trợ:

-Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng nhưng số tiền được hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án và được hỗ trợ lãi suất theo từng năm.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 4 Nghị quyết này thì không được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng theo quy định này.

* Trình tự, thủ tục hỗ trợ:

a) Bước 1: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư nộp đơn đăng ký hỗ trợ đầu tư (theo mẫu số 1) kèm theo bản phô tô có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), thẻ căn cước công dân hoặc hộ khẩu (nếu là hộ gia đình), quyết định thành lập (nếu là tổ, đội, câu lạc bộ…) và bản thuyết minh nội dung đầu tư gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét tính phù hợp nội dung đầu tư theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và có văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận Đơn đăng ký hỗ trợ đầu tư.

c) Bước 3: Nếu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận bằng văn bản thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiến hành đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tổ chức đào tạo tập huấn, hợp đồng vay tín dụng…theo nội dung công văn chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d) Bước 4: Sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hoặc mua sắm xong trang thiết bị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thẩm định kiểm tra, xác nhận, cấp biển hiệu đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất và dịch vụ phục vụ du lịch.

đ) Bước 5: Đề nghị hỗ trợ:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư nộp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 2).

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất và dịch vụ phục vụ du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Các chứng từ thanh toán; bảng kê chi tiết mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư xây dựng; hóa đơn (hoặc chứng thư thẩm định giá); hợp đồng đào tạo, hợp đồng tín dụng…

+ Bản cam kết thực hiện dự án ít nhất từ 03 năm trở lên (mẫu số 3).

e) Bước 6: Tổ nghiệm thu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025 tiến hành kiểm tra, nghiệm thu xác nhận đủ điều kiện giải ngân để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhan dân tỉnh chấp thuận chủ trương hỗ trợ. Sau khi được Ủy ban nhân tỉnh chấp thuận Sở Tài chính sẽ giải ngân số tiền hỗ trợ được duyệt theo hình thức chuyển khoản.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (02943) 841819, (02943) 851819 – Hotline: 0915 51 56 59 để được tư vấn, hỗ trợ 

Để tải File Nghị quyết hỗ trợ và văn bản hướng dẫn tại đây:

Download “NQ-01-2022-nq-hdnd-chinh-sach-ho-tro-du-lich-2022-2025-1.pdf” NQ-01-2022-nq-hdnd-chinh-sach-ho-tro-du-lich-2022-2025-1.pdf – Đã tải 143 lần – 2 MB

Download “so-248-QD-VV-ban-hanh-hd-thuc-hien-nq-01-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-gd-2022-2025-1.pdf” so-248-QD-VV-ban-hanh-hd-thuc-hien-nq-01-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-gd-2022-2025-1.pdf – Đã tải 116 lần – 4 MB