English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh làm việc với Ban chỉ đạo (Diễn đàn kinh tế đồng bằng sông Cửu Long) MDEC 2013

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

hoinghimdecNgày 29 tháng 7 năm 2013, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ông Đồng Văn Lâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo MDEC 2013 do Ông Bùi Ngọc Sương, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ làm Trưởng Đoàn. Tham gia làm việc với Ban Chỉ đạo MDEC 2013 có Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Trung tâm: Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Xúc tiến Thương mại, Thông tin Xúc tiến Du lịch.

MDEC 2013 được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, bao gồm các hoạt động chính như:
1) Hoạt động thứ nhất: Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013: Với nội dung xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL năm 2013 bằng hình thức gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp, giới thiệu, quảng bá, trao đổi… để đi đến thỏa thuận, ký kết hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghệ và công nghệ môi trường đối với các địa phương. Tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư các dự án. Tổ chức trao quỹ an sinh xã hội cho các tỉnh, thành trong vùng để thực hiện các công trình phúc lợi công cộng, hỗ trợ kinh phí để chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trao học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng.
2) Hoạt động thứ hai: Diễn đàn Doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long: Là một hoạt động thường niên trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL, kênh đối thoại có tổ chức, mang tính xây dựng giữa UBND các tỉnh, thành Tây Nam Bộ với cộng đồng doanh nghiệp, nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, kích thích tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL.
3) Hoạt động thứ ba: Hội thảo liên kết phát triển vùng ĐBSCL theo hướng kinh tế xanh, quy hoạch phát triển các thành phố bền vững về môi trường: Nhằm giới thiệu, quy hoạch phát triển các thành phố bền vững về môi trường để các địa phương tiếp cận, gặp gỡ doanh nghiệp, nhằm quảng bá, giới thiệu, thu hút đầu tư và trao đổi, thảo luận trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng phát triển các thành phố bền vững về môi trường.
4) Hoạt động thứ tư: Hội thảo phát triển và nhân rộng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGap, tiêu chuẩn “nông nghiệp hữu cơ” vùng ĐBSCL: Đánh giá, nhân rộng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGap, tiêu chuẩn “nông nghiệp hữu cơ” tại vùng ĐBSCL để các địa phương tiếp cận, gặp gỡ doanh nghiệp, quảng bá, giới thiệu, thu hút đầu tư trong lĩnh vực phát triển và nhân rộng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGap, tiêu chuẩn “nông nghiệp hữu cơ” tại vùng ĐBSCL.
5) Hoạt động thứ năm: Hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo UBND 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Hội nghị 13 + 1):Sơ kết, đánh giá lại những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL sau các lần tổ chức MDEC, trao đổi về việc xúc tiến đầu tư, qua đó tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.
6) Hoạt dộng thứ sáu: Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC – Vĩnh Long 2013: Quyết định các vấn đề đã được đưa ra thảo luận tại các hội nghị, hội thảo trước đó; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện tuyên bố chung hàng năm của Diễn đàn; kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ; quyết định các chương trình hợp tác xúc tiến năm 2014, 2015. Thống nhất các chương trình đối ngoại giữa vùng với các địa phương và các tổ chức quốc tế. Quyết định trao quyền đăng cai cho địa phương tổ chức Diễn đàn năm 2014 và cho ý kiến những nội dung khác có liên quan.
Trong thời gian này, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Triển lãm hội chợ “Tuần lễ môi trường xanh – công nghệ xanh – phát triển bền vững kinh tế xanh” vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013; tối ngày 24/11/2013, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình Bế mạc MDEC và Triển lãm hội chợ.
Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ban Chỉ đạo MDEC và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ ĐBSCL năm 2013 vào lúc 08 giờ ngày 22/11/2013 tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Lâm chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành làm đầu mối xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động: Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013, Diễn đàn Doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, Hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo UBND 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long (Hội nghị 13 + 1); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tham gia Hội thảo phát triển và nhân rộng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGap, tiêu chuẩn “nông nghiệp hữu cơ” vùng ĐBSCL và Sở Tài nguyên Môi trường tham gia Hội thảo liên kết phát triển vùng ĐBSCL theo hướng kinh tế xanh, quy hoạch phát triển các thành phố bền vững về môi trường./.