English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Hội thảo khoa học “Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ – Di sản văn hóa dân tộc”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Trải qua gần 100 năm hình thành và phát triển, nghệ thuật sân khấu Dù kê của người Khmer Nam Bộ đã tạo dựng được vị thế của mình trong đời sống nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Do những giá trị độc đáo về mặt đề tài, chủ đề, cách diễn xướng, âm nhạc, mĩ thuật,… nên từ khi ra đời đến nay nó luôn được người dân Nam Bộ, đặc biệt là người Khmer yêu thích.
Để bảo tồn và phát triển đúng hướng các loại hình nghệ thuật này, cần thiết phải có các công trình nghiên cứu toàn diện và sâu sắc hơn.

Bên cạnh đó, vừa qua, nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO công nhận giai đoạn 2012 – 2016. Sự kiện này càng góp phần khẳng định giá trị độc đáo của loại hình nghệ thuật này, đồng thời cũng đặt ra những nhiệm vụ cấp thiết nghiên cứu chuyên sâu nghệ thuật Dù kê nói riêng, nghệ thuật Khmer Nam Bộ nói chung và hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị di sản dân tộc ở tầm quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và thu hút khách du lịch, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc và các địa phương.
Hội thảo khoa học “Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ – Di sản văn hóa dân tộc” được tổ chức nhằm tập trung làm rõ nguồn gốc và lịch sử phát triển của loại hình nghệ thuật Dù kê, đánh giá và đề xuất những chính sách về công tác đào tạo nguồn nhân lực, biện pháp bảo tồn và phát triển nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ.
Hội thảo sẽ tập hợp tài liệu, cung cấp cái nhìn tổng quan và chuyên sâu về những vấn đề thực tiễn, lý luận và chính sách đối với nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ.
Thông qua hội thảo, các đài phát thanh truyền hình và các đoàn nghệ thuật, các đơn vị đào tạo có sự gắn kết, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy; đào tạo cán bộ – giảng viên giảng dạy; chuyên nghiệp hóa đội ngũ sáng tác, biểu diễn; phát huy nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ phù hợp với đời sống đương đại.
*Thời gian tổ chức:
– Vào lúc 18 giờ ngày 11/11/2013 tổ chức biểu diễn sân khấu Dù kê tại Sân khấu đoàn Ánh Bình Minh.
– Vào lúc 07 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 12/11/2013 tổ chức hội thảo.

*Địa điểm: Trường Đại học Trà Vinh
*Đơn vị thực hiện:
– Trường Đại học Trà Vinh
– Vụ Dân tộc – Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
– Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ
– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
*Chương trình Hội thảo: 

Ngày 11/11

Từ 13:00

Đón tiếp đại biểu

18:30 – 21:00 

Xem biểu diễn Dù kê tại Rạp Thái Bình – Đường Trần Phú, Khóm 4, Phường 3, 72A, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Ngày 12/11 

07:00 – 07:30 

Đón tiếp đại biểu: phát tài liệu Hội thảo, chương trình Hội thảo, phiếu đăng kí tham quan, phiếu khảo sát 

07:30 – 07:45 

Chiếu clip trích đoạn sân khấu Dù kê 

07:45 – 08:00 

Phát biểu chào mừng Hội thảo 

08:00 – 08:15 

Đề dẫn Hội thảo 

08:15 – 08:30 

Báo cáo tham luận 1

08:30 – 08:45 

Báo cáo tham luận 2 

08:45 – 09:00 

Báo cáo tham luận 3 

09:00 – 09:15 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

09:15 – 09:30 

Nghỉ giải lao 

09:30 – 09:45 

Báo cáo tham luận 4 

09:45 – 10:00 

Báo cáo tham luận 5 

10:00 – 11:00 

Thảo luận 

11:00 – 11:15  

Tổng kết Hội thảo 

11:15 – 11:30 

Phát biểu bế mạc Hội thảo 

11:30 – 13:00  

Tiệc chiêu đãi tại Trường Đại học Trà Vinh 

14:00 – 16:00 

Tham quan 

Nguồn: http://www.tvu.edu.vn