English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Sóc Trăng: Hình thành sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút du khách

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 có định hướng về phát triển du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội, lịch sử tại các điểm chùa, các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh…; nâng cao tầm vóc của các sự kiện lễ hội độc đáo của 3 dân tộc Kinh – Khmer – Hoa, mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.