English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực Tây Nguyên

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Du lịch nông nghiệp đã chứng minh được sự đóng góp to lớn không những về mặt kinh tế mà còn về các mặt xã hội, bảo vệ môi trường về tự nhiên, văn hóa và lịch sử. Đây là một hình thức phát triển giao hòa về mặt tự nhiên, văn hóa và con người giữa các đô thị và các vùng nông thôn thông qua việc trải nghiệm lưu trú (homestay), lao động trải nghiệm (làm nông)… hoặc hưởng thụ trực tiếp các sản vật địa phương tại từng nông hộ gia đình hoặc trang trại đồng quê.