English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Ga; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định; Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Tuấn.
Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phát triển du lịch trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Bên cạnh đó, giải quyết những vướng mắc liên quan đến những chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành và địa phương.
Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Nguồn: chinhphu.vn