English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Đẩy mạnh triển khai cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh, thành trong cả nước phổ biến triển khai thực hiện Thông tư số 88/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch, trong đó tại mục VI đã quy định rõ về cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
Nội dung triển khai tập trung vào những vấn đề như: Phổ biến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, nghiên cứu, lập hồ sơ đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; thành lập Hội đồng thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp biển hiệu theo quy định.

Đồng thơi kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở duy trì chất lượng phục cụ theo tiêu chuẩn, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; công khai, phổ biến rộng rãi danh sách các đơn vị đã được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và danh sách những cơ sở dịch vụ có hành vi gian lận, ép khách, không đảm bảo chất lượng dịch vụ; rút kinh nghiệm và nhân rộng việc cấp biển hiệu tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Thời gian qua, ngành Du lịch Việt Nam đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu diểm và thành tích đã đạt đươc, ngành du lịch còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là việc kiểm soát chất lượng, giá cả dịch vụ, hàng hóa, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Tại công văn số 221/TB-VPCP ngày 26/6/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch VIệt Nam ngày 06/6/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý những hành vi xâm hại đến an toàn, tính mạng của khách du lịch, góp phần cải thiện môi trường du lịch Việt Nam. Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL chủ trì, chỉ đạo các địa phương triển khai việc cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, nhất là tại các địa bàn du lịch trọng điểm.
Nguồn:www.bvhttdl.gov.vn