English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định 3290/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.