English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Bình Dương: Tổ chức cuộc thi Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Bình Dương thông qua các hình thức truyền thông, các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác để giới thiệu và thu hút khách du lịch đến với Bình Dương.

unnamed

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương năm 2020” với mục đích tìm kiếm, lựa chọn biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) du lịch tỉnh Bình Dương phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch Bình Dương trong giai đoạn mới; biểu trưng du lịch Bình Dương đảm bảo có tính khái quát cao, tính thẩm mỹ, tính đặc thù của ngành du lịch Bình Dương để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch địa phương, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bên cạnh đó, tạo dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Bình Dương, đưa hình ảnh du lịch Bình Dương xuất hiện ấn tượng trên hệ thống ấn phẩm và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hấp dẫn du khách.

Thông tin chi tiết cuộc thi: Vui lòng xem file đính kèm.KH_thi_Logo.pdf