English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Ngày 13/7/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Về nội dung hỗ trợ, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ cho nhiều đối tượng khác nhau. Đáng chú ý, Chính phủ quyết định hỗ trợ một lần 3.710.00 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Vì trong 2 năm nay, không ít công ty du lịch trong nước và quốc tế phá sản, nhiều công ty đang cố gồng mình để tồn tại. Các doanh nghiệp muốn duy trì buộc phải cắt giảm nhân sự, điều này dẫn đến thực trạng hướng dẫn viên thất nghiệp hàng loạt. Đây là khoản hỗ trợ để động viên đội ngũ hướng dẫn viên.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng ban hành một số nội dung hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác được hỗ trợ một lần 1.500.000 đồng/người. Điều kiện được hỗ trợ là người lao động gặp khó khăn phải nghỉ việc, mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh để phòng, chống dịch Covid-19 từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ 01/5/2021 đến 31/12/2021.

Với phương châm “khẩn trương, trách nhiệm, đúng đối tượng, đúng quy định”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các Sở ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện từ tuyên truyền rộng rãi các nội dung về đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ, rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ kịp thời. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện./.

Vui lòng tải nội dung NQ và KH tại đây: Nghị quyết 68/NQ-CP.pdf ; Kế hoạch 59/KH-UBND.pdfQĐ_23-qd_thuc_hien_NQ_68.pdf

Tin: TTTTXTDL Trà Vinh