English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Xây dựng lại ngành Du lịch theo hướng an toàn, công bằng và thân thiện với môi trường

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Ngày 25/8/2020, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres có bài phát biểu nhân sự kiện Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) công bố bản báo cáo chuyên đề về tác động của dịch bệnh COVID-19 đến ngành Du lịch toàn cầu. Trong đó, ông Antonio Guterres nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xây dựng lại ngành Du lịch theo hướng an toàn, công bằng và thân thiện với môi trường để mang lại việc làm, thu nhập và bảo vệ các di sản văn hóa – thiên nhiên.