English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh lực du lịch giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Ngày 23/01/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Anh Dũng ký và ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND tỉnh “về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh lực du lịch giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Theo kế hoạch giai đoạn 2019-2020, tỉnh đề ra mục tiêu chung ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển du lịch thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh Trà Vinh.


Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; hình thành hệ thống thông tin về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch.

Mục tiêu đến năm 2025, phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch, thuyết minh du lịch tự động dịch ra ngôn ngữ tiếng Anh; kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch từ Trung ương đến tỉnh và doanh nghiệp du lịch; phát triển du lịch thông minh của tỉnh đồng bộ với cả nước, ứng dụng các thành tựu về trí tuệ nhân tạo. trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh đề ra 04 nhiệm vụ và giải pháp: Quản lý, phát triển điểm đến du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch; tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.

Trên cơ sở mục tiêu, cũng như các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả theo kế hoạch.

Tin, ảnh: Phúc Thịnh