English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Trà Vinh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn thực hành giúp chuẩn hóa nâng cao chuỗi giá trị dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Từ ngày 22/9/2022 đến ngày 23/9/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ tại các điểm gồm: Lớp tập huấn “Thuyết minh du lịch tại điểm” học viên được thực hành, trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh; lớp tập huấn thực hành “Nghiệp vụ buồng, phòng” tại Khách sạn Cửu Long; lớp tập huấn thực hành “Nghiệp vụ bàn” tại Nhà hàng Ẩm thực Ven Sông.

* Lớp tập huấn nghiệp vụ “Thuyết minh tại điểm” hướng dẫn thực hành trực tiếp cho cán bộ, nhân viên phụ trách thuyết minh tại điểm về kỹ năng, kinh nghiệm, quy trình và phương pháp thuyết minh du lịch tại điểm; kỹ năng biên soạn tư liệu thuyết minh; thuyết minh du lịch theo chuyên đề; kỹ năng xử lý tình huống…

 

Thạc sĩ Dương Đức Minh, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hành trực tiếp “Thuyết minh du lịch tại điểm”

* Lớp tập huấn “Nghiệp vụ buồng, phòng” hướng dẫn thực hành về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, quy trình và phương pháp phục vụ khách lưu trú gắn với nghiệp vụ phòng; thực hành và xử lý tình huống trong quá trình chuẩn bị đón và phục vụ khách lưu trú.

Thạc sĩ Trương Hoàng Tố Nga giảng viên khoa Du lịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM hướng dẫn thực hành trực tiếp “Nghiệp vụ buồng, phòng” (Tập huấn tại Khách sạn Cửu Long)

* Lớp tập huấn “Nghiệp vụ bàn” hướng dẫn thực hành cho nhân viên nhà hàng một số kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, quy trình và phương pháp phục vụ thực khách gắn với nghiệp vụ bàn; thực hành và xử lý tình huống trong quá trình chuẩn bị và phục vụ khách.

Tin, ảnh: Hoài Thương