English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Tiếp nhận Bộ Thư pháp do Ban Liên lạc Hội đồng hương Trà Vinh tại Tp. Hồ Chí Minh trao tặng.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype