English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Thủ tục đề nghị xây dựng địa điểm trưng bày sản phẩm quà tặng du lịch

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Thực hiện khoản 3, Điều 16 Nghị định số 11/2016/NQ-HĐND về “Hỗ trợ kinh phí xúc tiến du lịch” như sau: “Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng điểm trưng bày sản phẩm quà tặng du lịch (bao gồm chi phí xây dựng nhà, kệ, tủ, biển hiệu) nhưng không quá 100 triệu đồng/điểm tại các điểm du lịch nằm trong quy hoạch của tỉnh. Ngoài ra mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ được hỗ trợ thêm không quá 02 điểm trưng bày”.

AoBaOmẢnh. Du khách tham quan Ao Bà Om

Ngày 14/3/2017, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 52/QĐ-SVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân nhân tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Hồ sơ, thủ tục hướng dẫn đề nghị được ban hành theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống mức thấp nhất tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng địa điểm trưng bày sản phẩm quà tặng du lịch. Cụ thể như sau:

– Đơn đề nghị xây dựng điểm trưng bày (theo mẫu Sở VH,TTDL);

– Bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình;

– Sơ đồ, vị trí mặt bằng xây dựng;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;

– Số lượng: 04 (bộ) hồ sơ;

– Bước 1: Đơn vị/ tổ chức đề nghị xây dựng điểm trưng bày liên hệ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đề nghị.

– Bước 2: Cán bộ/ Công chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ của đơn vị/ tổ chức nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1 thì hướng dẫn đơn vị/ tổ chức bổ sung. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ/ công chức tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (14 ngày)

– Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian 10 ngày Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định ban hành văn bản gửi Đơn vị/ Tổ chức đề nghị (chấp thuận hay không chấp thuận đề nghị xây dựng điểm trưng bày)

– Bước 4: Đơn vị/ Tổ chức được chấp thuận thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng thời gian thi công trước 03 ngày khởi công xây dựng gian hàng trưng bày.