English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch phục vụ trên phương tiện ghe chèo năm 2014

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 26/6/2012 giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa; Quyết định số 624/QĐ-TCDL ngày 18/12/2012 của Tổng cục Du lịch về ban hành Khung chương trình tập huấn nghiệp vụ du lịch và Chương trình liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh phía Đông duyên hải: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch phục vụ trên phương tiện ghe chèo năm 2014. Đây là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tập huấn từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 3 năm 2014, địa điểm tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Học phí: 200.000 đồng/học viên.
Mọi chi tiết liên hệ:
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: 0743.841819. Email: [email protected]