English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú du lịch

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

thongbaoNhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trong tỉnh Trà Vinh có đủ điều kiện bổ sung hồ sơ thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh dự kiến tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú du lịch, cụ thể như sau:

Đối tượng đào tạo: Chủ doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, hộ kinh doanh nhà nghỉ, cán bộ quản lý, trưởng các bộ phận trong các khách sạn xếp hạng sao và những người có nhu cầu kinh doanh lĩnh vực lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

1. Nội dung đào tạo:

– Các kiến thức về nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ du lịch,…)

– Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực du lịch.

2. Thời gian đào tạo: 5 ngày (dự kiến trong tháng 9 năm 2017)

3. Học phí: Căn cứ vào số lượng học viên đăng ký, Sở sẽ có thông báo cụ thể.

4. Địa điểm học: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao, số 26 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký danh sách học viên (theo mẫu) gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh; địa chỉ: số 7 Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trước ngày 08/8/2017, hoặc đăng ký qua số điện thoại: 0294.3862395, 0939187933 (gặp anh Lê Vũ Phương) để tổng hợp và phối hợp tổ chức thực hiện (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh sẽ thông báo về thời gian và địa điểm học cụ thể)./.

Tin. PT

TÊN ĐƠN VỊ

                        …………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             …………………………….

 

DANH SÁCH

Đăng ký học lớp tập huấn quản lý cơ sở lưu trú du lịch năm 2017.

Stt Họ và Tên Năm sinh Nơi sinh Đơn vị Số Điện thoại
Nam Nữ
             
             
             
             

Chủ Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh Lưu trú du lịch

                              (Ký, đóng dấu)