English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Thêm 01 di tích được xếp hạng quốc gia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1457/QĐ-BVHTTDL xếp hạng thêm 08 di tích cấp quốc gia trong cả nước. Trong đó, Trà Vinh có chùa Teakhinasakor Ta Lôn (Chùa Cái Cối), tọa lạc tại xã Long Vĩnh (Duyên Hải) được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
Cũng như nhiều ngôi chùa Khmer khác trong tỉnh, chùa Teakhinasakor Ta Lôn trải qua hai cuộc kháng chiến đã bị bom đạn tàn phá nặng nề và được sư sãi, phật tử sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc đặc trưng của chùa Khmer Nam Bộ.
Chùa Teakhinasakor Ta Lôn được xây dựng vào năm 1816. Trong những năm kháng chiến, ngôi chùa không chỉ là trung tâm sinh hoạt về tôn giáo của nhân dân trong vùng mà còn là cơ sở hoạt động bí mật, địa điểm nuôi chứa, bảo vệ cán bộ cách mạng và là chiếc nôi đào tạo nhiều cán bộ, xã, huyện, tỉnh và khu Tây Nam bộ. Chùa cũng là trung tâm đoàn kết của ba dân tộc Kinh – Khmer – Hoa trong vùng. Vì vậy, nơi đây đã xuất phát nhiều phong trào đấu tranh chính trị tiêu biểu của sư sãi, phật tử và quần chúng nhân dân.
 

Nguồn: Báo Trà Vinh