Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch (VTDF) cho biết, được thành lập theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, VTDF là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu.

Như vậy, sau gần 20 năm kể từ lần đầu được chính thức nêu tại Pháp lệnh Du lịch năm 1999, Luật Du lịch năm 2005, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự ủng hộ của các bộ, ngành liên quan, đến nay VTDF đã chính thức đi vào hoạt động.

Sự ra đời của VTDF nhằm giải quyết một phần sự hạn chế về nguồn lực cho xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch; tạo cơ chế linh hoạt, năng động hơn, phù hợp với xu hướng hiện nay, tăng cường cả về quy mô, tần suất và chất lượng các hoạt động.

Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch chính thức hoạt động
Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch chính thức hoạt động. Ảnh: TCDL

Hoạt động xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của VTDF sẽ tập trung vào các đối tượng thụ hưởng gồm cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân trong ngành du lịch.

Kinh phí hoạt động hàng năm do ngân sách trung ương cấp, bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách hàng năm từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách hàng năm từ nguồn thu phí tham quan. Bên cạnh đó, quỹ có thể huy động các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện khác.

Hoạt động của quỹ tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, bao gồm: xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài thông qua các sự kiện, phương tiện thông tin, truyền thông, các ấn phẩm, vật phẩm và nền tảng số; hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

Năm 2022, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, triển khai các nhiệm vụ theo định hướng của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam hướng đến thị trường trong và ngoài nước nhằm khôi phục thị trường quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa.

Cùng với đó, nghiên cứu thị trường, đánh giá các xu hướng mới sau đại dịch Covid-19, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu mới của khách; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch, khôi phục lại lực lượng lao động du lịch đã chuyển dịch sang các ngành nghề khác; đẩy mạnh truyền thông du lịch trong cộng đồng, hỗ trợ các địa bàn khó khăn có tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch./.