English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Phát triển du lịch cộng đồng là trọng tâm trong phát triển du lịch nông thôn

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
Ngày 14/7, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức hội thảo về định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


Xã Ba Trại (huyện Ba Vì) đang thí điểm mô hình phát triển du lịch gắn với vùng trồng chè của xã


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện nay, cả nước có hơn 1.300 khu, điểm du lịch thuộc các địa phương quản lý. Trong đó, khoảng 70% là điểm du lịch thuộc khu vực nông thôn, chủ yếu là du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Theo thống kê sơ bộ của Bộ NN&PTNT từ 37 tỉnh, thành phố có 73 tuyến du lịch có dẫn khách đến điểm du lịch nông thôn. Ước tính, mỗi tỉnh có khoảng 500-1.000 lao động trong lĩnh vực du lịch…

Để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo cho rằng, cần đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó, phát triển du lịch là hướng đi mới; phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp theo hướng tích hợp đa ngành. Đây cũng là một trong những giải pháp căn cơ, là động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tuy vậy, hiện nay vẫn chưa có chính sách phát triển du lịch nông thôn cấp quốc gia. Các chính sách phát triển đang chủ yếu lồng ghép vào các chương trình phát triển và chính sách đặc thù từng địa phương. Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch nông thôn còn rất hạn chế, chủ yếu từ ngân sách nhà nước thông qua các dự án đầu tư công trình hạ tầng như điện, đường, nước sạch…, phần lớn từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

Để thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới, Bộ NN&PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án phát triển du lịch nông thôn bao gồm 3 loại hình: Du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, trong đó, trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng.

Mặt khác, năm 2016, Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nhưng chưa được ban hành. Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ tiếp tục giao Bộ NN&PTNT xây dựng nghị định về trang trại, trong đó, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy trang trại nông nghiệp phát triển nói chung và hỗ trợ phát triển trang trại nông nghiệp gắn với du lịch nói riêng.

Nguyễn Mai

Nguồn: Báo Hà Nội Mớ