English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Nhà khách Vĩnh Trà

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Địa chỉ: Số 4A Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 2, phường 1, Tp. Trà Vinh

Điện thoại: 0294. 3 868 088 – 6 9372 9088 – Fax: 0693 729 420

Email: nhakhachvinhtra@gmail.com

Tổng số phòng: 40 phòng

Giá phòng: từ 250.000 – 600.000 đ

Địa chỉ: Số 4A Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 2, phường 1, Tp. Trà Vinh

Điện thoại: 0294. 3 868 088 – 6 9372 9088 – Fax: 0693 729 420

Email: nhakhachvinhtra@gmail.com

Tổng số phòng: 40 phòng

Giá phòng: từ 250.000 – 600.000 đ

Vinhtra

Vtra

Vtra2

vinhtra2