English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Ngân hàng Vietinbank (ATM)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
  • Địa chỉ: 15A Điện Biên Phủ phường 6, Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294. 3867 950

  • Số 15A Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Số 9 Nguyễn Đáng, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Số 70A Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh