English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Làng nghề Tiểu thủ Công nghiệp Hưng Mỹ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Làng nghề  tiểu thủ công nghiệp  xã  Hưng Mỹ, huyện Châu Thành được công nhận  theo  Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 29/1 1/2007 của UBND tỉnh  Trà  Vinh. Hoạt động chính của làng nghề  là  dệt  thảm, dệt  chiếu, đan  giỏ, chậu  hoa  lục  bình, giỏ lát,  yếm dừa và các  vật  dụng  trang  trí khác  bằng  dây  nhựa  màu, dây nhựa  3D,  dây  lục bình, lát, tơ xơ dừa.

hungmy