English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Làng nghề Khai thác, sơ chế, chế biến Thủy Hải Sản thị trấn Mỹ Long

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Làng nghề khai thác, sơ chế, chế biến thủy hải sản thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang đượccông nhận theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 12/12/2011của UBND tỉnh Trà Vinh.

Làng nghề  hình thành và phát  triển từ  những năm  1922, khoảng 300 hộ gia đình tham gia với 130 tàu đánh bắt gần bờ và đánh bắt xa bờ, 700 khẩu đáy kết hợp với nguồn thủy hải sản nuôi trồng  tại  địa phương và vùng lân cận  là nguồn nguyên liệu  ổn  định cho làng nghề. Sản phẩm chủ yếu là cá khô và tôm khô.sdfrt

  • Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Long huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
  • Email: ttxtdltravinh@gmail.com