English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Khu Du lịch sinh thái Cù lao Tân Qui

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Khu du lịch sinh thái Cù lao Tân Qui, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Tên Dự án Khu du lịch sinh thái Cù lao Tân Qui
 

Cơ sở pháp lý

Theo đề án giải pháp phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Lĩnh vực Du lịch sinh thái
Đơn vị chủ quản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh.
Địa điểm dự án xã Mỹ An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
 

 

Mục tiêu và quy mô

– Mục tiêu: Khu du lịch vườn chuyên canh cây ăn trái đặc sản, khu dịch vụ du lịch, ăn uống, tham quan, nghỉ dưỡng (có thể đầu tư từng dự án).

– Quy mô:  50 ha

Thực trạng dự án Đã lập đồ án quy hoạch, tỉ lệ 1/2.000
Tiến độ dự án Đang triển khai đầu tư
Hình thức đầu tư Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
Đối tác tìm kiếm Nhà đầu tư trong và ngoài nước
 

 

Thuận lợi của dự án

Cù lao Tân Qui thuộc xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè nằm giữa dòng sông Hậu, nổi tiếng là cù lao xanh, chuyên canh vườn cây ăn trái rất đặc trưng của nét đẹp miệt vườn sông nước đồng bằng sông Cửu Long.
 

 

 

 

Chính sách ưu đãi đối với dự án

– Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND về Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Cam kết của tỉnh đối với dự án
 

 

Thông tin tham chiếu cho nhà đầu tư (giá điện, nước, chi phí vận chuyển, lao động…)

– Giá điện: Áp dụng theo mức giá bán lẻ điện sản xuất và kinh doanh hiện hành, nhà đầu tư thỏa thuận mức sử dụng điện và cấp điện áp sử dụng với Điện lực Trà Vinh. (0,06 – 0,18 USD/kwh)

– Giá nước kinh doanh: 8.600đ/m3(0,41 USD/m3) (chưa bao gồm VAT)

– Giá vận chuyển Trà Vinh – Tp. HCM: Đường bộ 1.500.000đ – 2.500.000/tấn; đường thủy 800.000đ  1.500.000đ/tấn

– Tiền thuê đất: 240.000đ/m2/50 năm (10,52 USD/ m2/50 năm)

Tóm tắt tài chính
Tổng vốn đầu tư dự kiến 200 tỉ đồng
Tổng chi phí đầu tư dự kiến 250 tỉ đồng
Vòng đời dự án 50 năm
 

 

Thông tin liên lạc

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh
Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh – phường 1 – Tp. Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh
Điện Thoại : 0294 3841819  – 3851819    Fax : 0294 3841494
Email : [email protected]
Website: www.dulichtravinh.com.vn – www.travinhtourism.com.vn