English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Khu du lịch sinh thái cù lao Long Trị

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Khu du lịch sinh thái cù lao Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái cù lao Long Trị

Tên Dự án Khu du lịch sinh thái cù lao Long Trị
 

Cơ sở pháp lý

Theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái cù lao Long Trị, thành phố Trà Vinh.
Lĩnh vực Du lịch sinh thái.
Đơn vị chủ quản Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh.
Địa điểm dự án ấp Long Trị, xã Long Đức, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 

Mục tiêu và quy mô

– Mục tiêu: Khu du lịch vườn chuyên canh cây ăn trái đặc sản, khu dịch vụ du lịch, ăn uống, tham quan, nghỉ dưỡng…

– Quy mô:  50,28 ha.

Thực trạng dự án Đã lập đồ án quy hoạch, tỉ lệ 1/2.000.
Tiến độ dự án Đang triển khai dự án.
Hình thức đầu tư Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.
Đối tác tìm kiếm Nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 

 

 

Thuận lợi của dự án

Cù lao Long Trị có diện tích 336 ha trong đó quy hoạch du lịch sinh thái chia làm 02 khu (khu 1 và khu 2) với diện tích 50,28 ha thuộc xã Long Đức, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 03 km, nằm giữa sông Cổ Chiên. Cù lao Long Trị chuyên canh cây ăn trái đặc sản như: Nhãn, mận, xoài, bưởi…xen lẫn với những chủng loài thực vật đặc hữu vùng bị xâm nhập mặn như rừng bần, dừa nước rất thích hợp phát triển các loại hình du lịch sinh thái.
 

 

 

Chính sách ưu đãi
đối với dự án

– Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về Ban hành Quy định một số chính sách
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Cam kết của tỉnh đối với dự án
 

 

Thông tin tham chiếu cho nhà đầu tư (giá điện, nước, chi phí vận chuyển, lao động…)

– Giá điện: Áp dụng theo mức giá bán lẻ điện sản xuất và kinh doanh hiện hành, nhà đầu tư thỏa thuận mức sử dụng điện và cấp điện áp sử dụng với Điện lực Trà Vinh. (0,06 – 0,18 USD/kwh)

– Giá nước kinh doanh: 8.600đ/m3(0,41 USD/m3) (chưa bao gồm VAT)

– Giá vận chuyển Trà Vinh – Tp. HCM: Đường bộ 1.500.000đ – 2.500.000/tấn; đường thủy 800.000đ – 1.500.000đ/tấn.

– Tiền thuê đất: 240.000đ/m2/50 năm (10,52 USD/ m2/50 năm)

Tóm tắt tài chính
Tổng vốn đầu tư
dự kiến
245 tỉ đồng
Tổng chi phí đầu tư dự kiến 300 tỉ đồng
Vòng đời dự án 50 năm
 

 

Thông tin liên lạc

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh
Địa chỉ: 07 Phan Châu Trinh – phường 1 – Tp. Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh
Điện Thoại : 0294 3841819  – 3851819    Fax : 0294 3841494
Email: [email protected]
Website: www.dulichtravinh.com.vn – www.travinhtourism.com.vn