English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Khách sạn Thanh Bình I

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

ksthanhbinh

  • Địa chỉ:109 Võ Nguyên Giáp, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294. 6266789
  • Số lượng phòng: 38 phòng – Giá phòng: 300.000 – 500.000 đồng

ks thanh binh12