English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Khách sạn Ngọc Quý

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Địa chỉ: 105 Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3848 181

Email: khachsanngocquy@gmail.com

webiste: www.khachsanngocquy.com