English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Kế hoạch Tổ chức phục vụ Lễ hội Ok Om Bok năm 2014 tỉnh Trà Vinh

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch số: 57/KH.SVHTTDL ngày 03/10/2014 về việc Tổ chức phục vụ Lễ hội Ok Om Bok năm 2014 tỉnh Trà Vinh với những nội dung như sau:

 

UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH

________________

Số:  57 /KH.SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Trà Vinh, ngày  03  tháng 10  năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức phục vụ Lễ hội Ok – Om – Bok năm 2014 tỉnh Trà Vinh

_______________

Căn cứ Kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014;

Căn cứ công văn số 3014/UBND-VX ngày 18 tháng  9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức vòng 7 giải đua xe môtô toàn quốc “Cúp vô địch quốc gia năm 2014”;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Trà Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ Lễ hội Ok – Om – Bok  năm 2014 tỉnh Trà Vinh với những nội dung như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Lễ hội Ok – Om – Bok được tổ chức cùng với việc công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Ok-Om-Bok của người Khmer tỉnh Trà Vinh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia;

– Tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá đến du khách những hình ảnh về con người Trà Vinh, các tiềm năng du lịch của tỉnh, những nét văn hóa đặc sắc của đồng các dân tộc trong tỉnh nói chung và văn hóa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Đồng thời, tăng cường công tác giao lưu, liên kết phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch với các tỉnh, thành phố; thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc phát triển ngành du lịch của tỉnh Trà Vinh;

– Tổ chức Lễ hội Ok – Om – Bok năm 2014 tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa về lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời có ý nghĩa thiết thực, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI

1. Thời gian, địa điểm

a. Thời gian Lễ hội

Lễ hội diễn ra từ ngày 30/10/2014 đến ngày 07/11/2014.

b. Địa điểm tổ chức các hoạt động Lễ hội

– Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long:

Khai mạc lúc: 18 giờ ngày 02/11/2014 đến ngày 07/11/2014; tại Trung tâm văn hóa tỉnh;

– Triển lãm, trưng bày gian hàng của 08 huyện, thành phố:

Từ ngày 02/11/2014 đến ngày 07/11/2014; địa điểm tại khu văn hóa du lịch Ao Bà Om.

– Lễ hội  Ok – Om – Bok:

Khai mạc lúc: 20 giờ ngày 06/11/2014 tại khu văn hóa du lịch Ao Bà Om, được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh – truyền hình tỉnh Trà Vinh.

– Các giải thi đấu thể dục thể thao và trò chơi dân gian:

Từ ngày 30/10/2014 đến ngày 06/11/2014 tại khu Văn hóadu lịch Ao Bà Om.

– Giải đua ghe ngo:

Khai mạc lúc: 13 giờ ngày 05/11/2014 tại sông Long Bình.

– Giải đua xe mô tô 125cc và 135cc toàn quốc năm 2014:

 Diễn ra lúc 14 giờ ngày 06/11/2014 tại Sân vận động tỉnh.

2. Chương trình khai mạc lễ hội Ok – Om – Bok

– 19 giờ đến 20 giờ

: Đón tiếp đại biểu

– 20 giờ  đến 20 giờ 10

: Tiết mục văn nghệ mở đầu.

– 20 giờ 15 đến 20 giờ 20

: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– 20 giờ 20 đến 20 giờ 30

: Công bố Quyết định của Bộ VHTTDL về việc đưa Lễ hội Ok-Om-Bok của người Khmer tỉnh Trà Vinh, vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

– 20 giờ 30 đến 20 giờ 35

: Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh.

– 20 giờ 35 đến 20 giờ 40

: Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Trung ương và giao nhiệm vụ cho ngành VHTTDL Trà Vinh.

– 20 giờ 40 đến 20 giờ 45

: Phát biểu đại diện Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước

– 20 giờ 45 đến 21 giờ 20

: + Tái hiện nghi thức Lễ Ok – Om – Bok.

 + Lãnh đạo tỉnh đánh trống khai hội.

 +Diễu hành của các chùa xung quanh Ao Bà Om.

+ Hội thi thả hoa đăng.

– 21 giờ 20 đến 22 giờ 30

: Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

– 22 giờ 30

: Bế mạc  Lễ hội.

(Có kịch bản chi tiết đêm khai mạc Lễ hội).

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI

1. Công tác tuyên truyền

– Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

Tham mưu Lãnh đạo Sở, phối hợp Sở Thông tin và Tuyền thông; các cơ quan báo chí tuyên truyền Lễ hội. Phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Trà Vinh tuyên truyền, quảng cáo các hoạt động lễ hội và xây dựng kịch bản chi tiết truyền hình trực tiếp đêm khai mạc Lễ hội.

Thực hiện tuyên truyền lễ hội: Trang trí khánh tiết, panô, băng, cờ, khẩu hiệu (chữ Việt và chữ Khmer); trang trí sân khấu lễ hội; làm bảng tên đại biểu trong khu vực lễ; làm các loại thẻ đeo đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban…; thực hiện 700 đèn nước cho đại biểu dự lễ hội tham gia thả đèn nước đêm lễ hội.

Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập Ban Giám khảo; ban hành thể lệ; thang điểm để chấm điểm và xếp hạng khen thưởng 08 gian hàng triển lãm và Hội thi thả hoa đăng của 08 huyện, thành phố trong khu di tích Ao Bà Om. 

2/- Công tác phục vụ các hoạt động Lễ hội

a) Văn phòng Sở

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban Lễ hội tỉnh; xây dựng kế hoạch Lễ hội của Ban Chỉ đạo tỉnh; xây dựng Kế hoạch phục vụ Lễ hội của Sở; thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ lễ hội của Sở.

In ấn, phát hành Thư mời dự khai mạc Lễ hội Ok-Om-Bok;

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tổng hợp, lập dự toán kinh phí trình UBND tỉnh nguồn kinh phí lễ hội; (trong đó có phần dự toán kinh phí hỗ trợ 08 huyện, thành phố); thực hiện thu, chi, quyết toán kinh phí lễ hội đúng quy định.

c) Trung tâm Văn hóa tỉnh

Phối hợp cùng Đoàn Ánh Bình Minh xây dựng Chương trình biểu diễn Nghệ thuật đêm lễ hội tại Ao Bà Om.

Phối hợp Đài Phát thanh-Tuyền hình Trà Vinh chọn 02 MC dẫn chương trình lễ hội (bằng tiếng Việt và tiếng Khmer) có truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình Trà Vinh.

Viết bài phát biểu của UBND tỉnh đêm khai mạc lễ hội (có phần dịch chữ Khmer).

Trang bị trống, dùi trên sân khấu phục vụ Lãnh đạo tỉnh đánh trống khai hội.

Lo bàn, ghế đại biểu; lên sơ đồ bố trí vị trí ngồi đại biểu khách mời; bố trí lực lượng hướng dẫn vị trí ngồi đại biểu; lo nước uống cho đại biểu đêm khai mạc lễ hội.

d) Bảo tàng Tổng hợp tỉnh

Chuẩn bị toàn bộ phần công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Ok – Om – Bok của người Khmer tỉnh Trà Vinh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tăng cường công tác bảo vệ, sắp xếp trật tự, dọn vệ sinh đảm bảo vẽ mỹ quan trong khu di tích; “nghiêm cấm” các hộ buôn bán trong khu vực Ao Bà Om; liên hệ Điện lực Trà Vinh tiến hành kiểm tra nguồn điện, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng Công an sắp xếp và hướng dẫn các đại biểu đến địa điểm dự khai mạc Lễ hội và các đoàn tham gia diễu hành, thả hoa đăng đảm bảo trật tự an toàn.

Lắp đặt 09 cầu thang sắt để phục vụ cho việc thả hoa đăng tại Ao Bà Om và tháo gỡ, quản lý sau khi kết thúc lễ hội.

e) Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao

Phối hợp Trung tâm Thể dục Thể thao khảo sát địa điểm đua ghe ngo, tham mưu về công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

g) Trung tâm Thể dục Thể thao

Xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao; trò chơi dân gian; giải đua ghe ngo phục vụ lễ hội. Phối hợp Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam tổ chức vòng 7 giải đua xe môtô 125cc  và 135cc toàn quốc “Cúp vô địch quốc gia năm 2014”.

 Liên hệ lực lượng Công an, Y tế, Điện lực hỗ trợ về an ninh trật tự; y tế, cung cấp nguồn điện đảm bảo phục vụ giải đua ghe ngo tại sông Long Bình và các giải thể thao.

h) Thanh tra Sở

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác thanh, kiểm tra toàn diện các hoạt động lễ hội Ok-Om-Bok.

i) Phòng Tổ chức cán bộ

Tham mưu Lãnh đạo Sở lập hồ sơ khen thưởng các tập thể và cá nhân tích cực tham gia phục vụ Lễ hội; khen thưởng Hội thi thả hoa đăng và triển lãm gian hàng của các huyện, thành phố tại khu di tích Ao Bà Om.

3. Công tác an ninh, trật tự đêm Lễ hội

– Phối hợp lực lượng Công an, bố trí, hướng dẫn các đại biểu đến địa điểm dự khai mạc Lễ hội; tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao; trò chơi dân gian; giải đua ghe ngo, đua xe môtô trong sân vận động.

4. Chương trình văn nghệ

a) Trung tâm Văn hóa tỉnh

– Chủ động phối hợp Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh dàn dựng, biểu diễn chương trình văn nghệ và sân khấu hóa lễ hội Ok – Om- Bok trong đêm khai mạc Lễ hội.

– Thuê lắp đặt nhà bạt khu vực sân khấu chính và khu vực đại biểu dự khai mạc Lễ hội.

– Lắp đặt thêm 01 sân khấu nhỏ ( khoảng 36 m2 ) trong khu vực Ao Bà Om, bố trí nhạc công, âm thanh, ánh sáng để phục vụ văn nghệ do các nghệ sĩ không chuyên và nhân dân ham thích nghệ thuật tham gia biểu diễn, giao lưu hàng đêm. Thời gian 20h đến 22h.

Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp các huyện, thành phố xây dựng chương trình biểu diễn văn nghệ hàng đêm. Mỗi huyện, thành phố đăng ký 02 tiết mục gửi đến Trung tâm Văn hóa tỉnh để lên chương trình văn nghệ chung cho 07 đêm và từng đêm diễn. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ mời tham gia giao lưu với các nghệ sĩ không chuyên của các đơn vị như: Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Văn hóa tp Hồ Chí Minh; Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Trà Vinh; Đoàn Nghệ thuật Khmer Triều An – Trà Cú.

b) Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh

– Phối hợp Trung tâm Văn hóa xây dựng kế hoạch biểu diễn chương trình văn nghệ và biểu diễn tiết mục “Tái hiện nghi thức lễ hội Ok-Om-Bok” (có phần thuyết minh bằng tiếng Việt) vào đêm khai mạc.

– Giao Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh lắp dựng sân khấu (chính) phục vụ khai mạc Lễ hội.

c) Đoàn Cải lương Ánh Hồng

Lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ khai mạc lễ hội tại sân khấu (chính), chủ động phối hợp Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tăng cường lắp đặt thêm hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo phục vụ tốt đêm khai mạc Lễ hội.

5. Chương trình tham quan du lịch

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch xây dựng chương trình du lịch, hướng dẫn các đại biểu tham  dự hội thảo đi tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tuyên truyền quảng bá lễ hội trên trang web, đăng tải Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2014 tỉnh Trà Vinh trên cổng thông tin điện tử nhằm thông báo đến du khách trong và ngoài tỉnh về các hoạt động lễ hội.

6. Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

a) Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

Tham gia triển lãm giới thiệu tiềm năng, hoạt động xúc tiến du lịch, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

b) Phòng Nghiệp vụ Du lịch:

Phối hợp Thanh tra Sở, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú du lịch, đảm bảo cơ sở vật chất, niêm yết giá, cho thuê đúng giá, tránh việc nâng giá đối với du khách trong những ngày diễm ra lễ hội.

c) Trung tâm Văn hóa tỉnh

Lo mặt bằng phục vụ Hội chợ năm 2014 tỉnh Trà Vinh.

7. Thực hiện 08 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer trong khu di tích Ao Bà Om

Thời gian từ ngày 02/11/2014 đến ngày 07/11/2014; địa  điểm tại khu di tích Ao Bà Om.

Việc bố trí các ngôi nhà chung trên cơ sở bốc thăm vị trí (được tổ chức trước ngày lắp đặt 15 ngày).

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hỗ trợ kinh phí 08 huyện, thành phố thực hiện lắp ráp các khung gian hàng năm 2012 và thực hiện trang trí mới 08 gian hàng tại khu du lịch Ao Bà Om (dự kiến 60.000.000 đồng/01gian hàng/huyện, và hỗ trợ 15.000.000đồng/huyện để thực hiện các công việc, làm hoa đăng, đèn nước, vận chuyển và lực lượng tham gia diễu hành). Hỗ trợ các huyện, thành phố 200.000 đồng/01 tiết mục văn nghệ (mỗi huyện, thành phố tối đa 02 tiết mục văn nghệ).

– Các huyện, thành phố mang các sản phẩm đặc trưng đồng bào dân tộc Khmer của từng đại phương tham gia trưng bày triển lãm. Toàn bộ kinh phí tham gia triển lãm tại khu di tích Ao Bà Om, phòng Văn hóa và Thông tin lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cấp.

– Ban Tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm; khen thưởng các gian triển lãm của các huyện, thành phố (có thể lệ riêng).

8. Diễu hành các chùa và thả hoa đăng, đèn nước đêm Lễ hội

Diễn ra lúc 21 giờ 20 phút ngày 06/11/2014, tại khu Văn hóa du lịch  Ao Bà Om (sau khi đánh trống khai hội).

– Các huyện, thành phố thực hiện 400 đèn nước và 01 hoa đăng; mời đại diện 08 chùa trên địa bàn huyện, thành phố (mỗi đơn vị mời một chùa) tham gia diễu hành xung quanh  Ao Bà Om và tham gia Hội thi thả hoa đăng, đèn nước trong đêm Lễ hội.

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán kinh phí trình Ban Chỉ đạo lễ hội hỗ trợ 08 huyện, thành phố kinh phí chi làm đèn nước, hoa đăng và các chùa tham gia diễu hành đêm lễ hội (dự kiến 15.000.000đồng/đơn vị).

– Ban Tổ chức sẽ thông báo riêng về thể lệ phần thi thả hoa đăng.

9. Hoạt động thể thao

Các hoạt động thể thao phục vụ Lễ hội Ok – Om- Bok gồm

9.1. Môn Bóng chuyền dân tộc Khmer

Khai mạc: 7 giờ 30 ngày 30/10/2014 (thi đấu vòng bảng) trong khu vực Ao Bà Om (bãi đất trống gần đường một chiều dẫn vào Ao Bà Om).

Đối tượng tham dự: các đội Bóng chuyền nam dân tộc Khmer của 08 huyện,  thành phố và các ban ngành tỉnh.

Thi đấu bán kết, chung kết: 8 giờ ngày 05/11 và 06/11/2014, tại sân trán ciment Ao Bà Om (khu vực lễ hội).

9.2. Môn đua ghe ngo

Thi đấu lúc 13 giờ ngày 05/11/2014; địa điểm sông Long Bình.

Đối tượng tham dự: 08 đội ghe ngo của 08 huyện, thành phố tỉnh.

Thi đấu 02 cự ly: 800m và 1200m.

Có thi đấu biểu diễn môn canoeing, và chương trình văn nghệ đan xen.

9.3. Đua xe môtô

Thời gian: ngày 06/11/2014 tại Sân vận động tỉnh.

Phối hợp Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam tổ chức vòng 7 giải đua xe môtô 125cc  và 135cc toàn quốc “Cúp vô địch quốc gia năm 2014”;

9.4. Các môn thể  thao dân tộc, trò chơi dân gian

Từ 8 giờ 30 đến 14 giờ ngày 06/11/2014 tại Ao Bà Om; gồm các môn:

a) Chạy Việt dã vòng quanh Ao Bà Om:

Đối tượng tham dự: Các vận động viên nam, nữ dự Lễ hội.

Thi đấu: Nam chạy 02 vòng ao, nữ chạy 01 vòng ao.

b) Đẩy gậy

Đối tượng tham dự: Các vận động viên nam, nữ dự Lễ hội.

Thi đấu: Nam 06 hạng cân, nữ 06 hạng cân.

c) Kéo co

Đối tượng tham dự: Các vận động viên nam, nữ dự Lễ hội.

Thi đấu: Nam 06 hạng cân, nữ 06 hạng cân.

d) Nhảy bao bố   

Đối tượng tham dự: Các vận động viên nam, nữ dự Lễ hội.

Thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam (04 VĐV); đồng đội nữ (04VĐV)

đ) Đi cà kheo

Đối tượng tham dự: các vận động viên nam, nữ dự Lễ hội.

IV. KINH PHÍ LỄ HỘI

Đính kèm dự toán toàn bộ kinh phí lễ hội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc và phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và lập dự toán kinh phí gửi đến phòng Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động Lễ hội Ok – Om- Bok năm 2014 tỉnh Trà Vinh, trình Ủy ban nhân huyện, thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm phục tốt Lễ hội Ok – Om- Bok năm 2014 tỉnh Trà Vinh./.

Nơi nhận:

–  Ban chỉ đạo Lễ (thay b/c);

– Lãnh đạo UBND tỉnh (trình phê duyệt);

– UBND huyện, thành phố (phối hợp);

– Lãnh đạo Sở VHTT&DL;

– Phòng VH&TT các huyện, thành phố;

– Các đơn vị trực thuộc Sở;

– Trang web;

– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Thanh Thưởng