Từ ngày 24 đến 28/11/2012, tại khu di tích ao Bà Om (tỉnh Trà Vinh) sẽ diễn ra Lễ hội Ok - Om - Bok năm 2012 mang chủ đề “Tạ ơn thần Trăng” nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất năm 2012 của tỉnh Trà Vinh.
 
Lễ hội có sự tham gia của một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long cùng 3 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam bộ là Bình Dương, Đồng Nai và TP. HCM.

Một sân khấu nổi sẽ được thiết kế ngay trên mặt ao Bà Om để tổ chức khai mạc lễ hội, phục dựng hội cúng trăng và biểu diễn các tiết mục văn nghệ của các đoàn nghệ thuật Khmer... Bên cạnh đó, một số gian hàng cũng sẽ được bố trí xung quanh ao để các tỉnh, thành phố trưng bày, giới thiệu những giá trị văn hóa, thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật, các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương mình.

Đặc biệt, lễ hội năm nay còn diễn ra đồng thời với hội chợ xúc tiến thương mại – du lịch Trà Vinh 2012 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh nhằm tôn vinh những thành tựu mà các doanh nghiệp thương mại – du lịch trong và ngoài tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Dự kiến, hội chợ thu hút khoảng 400 gian hàng, được chia thành các khu: khu hàng Việt Nam chất lượng cao; khu triển lãm văn hóa dân tộc; khu dành cho các nhà tài trợ; khu dành cho các tỉnh, thành phố và khu hàng hóa có thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Việc tổ chức thành công Lễ hội Ok - Om - Bok 2012 sẽ không chỉ góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa Khmer mà còn là tiền đề quan trọng để tỉnh Trà Vinh nâng lễ hội lên tầm quốc gia dự kiến được tổ chức vào năm 2013./.

Theo dulichvn.org.vn

 

  *Vị trí, chức năng:

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thông tin, nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch, thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xúc tiến, du lịch và thực hiện các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế và hoạt động.

 *Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện, lễ hội, quảng bá du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Biên soạn và in ấn các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch. Phối hợp với báo, đài truyền hình, tạp chí du lịch của trung ương và địa phương để tổ chức các hoạt động thông tin và quảng bá du lịch nhân dịp các sự kiện, lễ hội, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tham quan nghiên cứu và các hoạt động khác.
- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ xúc tiến và du lịch cho cán bộ làm công tác xúc tiến, các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, tham gia các sự kiện, ứng dụng dịch vụ thông tin phát triển du lịch, liên kết đối tác phát triển du lịch.
- Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước và ngoài nước. Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển du lịch theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ hoạt động du lịch.
- Tổ chức, hướng dẫn khảo sát, xây dựng tuyến điểm du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng. Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động kêu gọi đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch và các dự án phát triển du lịch.
- Trực tiếp ký kết các hợp đồng tư vấn, cung cấp thông tin và xúc tiến du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo đúng qui định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản công theo quy định và báo cáo kết quả hoạt động với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Lễ hội Ok-Om-Bok còn gọi là lễ cúng trăng là lễ hội dân gian rất lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer. Lễ hội này được tổ chức định kỳ hàng năm vào ngày rằm tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm của bà con Khmer đây là ngày cuối cùng một chu kỳ của mặt trăng xoay quanh trái đất, và cũng là thời điểm hết thời vụ của năm. Cúng trăng là để tạ ơn thần mặt trăng trong một năm đã bảo vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu cho mọi nhà. Và đồng thời giúp cho nông dân trúng mùa trong năm tới.

Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2012 của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh là nhằm tiếp tục thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg ngày 03/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hóa – thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; Quyết định số 124/2003/QĐ-TTg ngày 17/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Lễ hội lần này được tổ chức với quy mô lớn mang tầm vóc khu vực (các tỉnh, thành phố trong khu vực và miền Đông Nam bộ tham gia); gắn với Lễ hội, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch; quảng bá, xúc tiến thương mại – du lịch; đồng thời, tôn vinh những thành tựu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả trong những năm qua.
Ngày 20/9/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok gắn với Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch năm 2012 tỉnh Trà Vinh.
Tên gọi, thời gian, địa điểm, quy mô như sau:
Tên gọi: Lễ hội Ok-Om-Bok gắn với Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch năm 2012 tỉnh Trà Vinh.
Lễ hội Ok-Om-Bok sẽ khai diễn từ ngày 24/11/2012 đến 28/11/2012 (05 ngày) tại các địa điểm như sau:
Tổ chức Lễ hội: Khu Văn hóa – Du lịch Ao Bà Om; Nhà thi đấu thể thao tỉnh; Sân vận động tỉnh và sông Long Bình – thành phố Trà Vinh.
Lễ hội chính khai mạc vào lúc 20 giờ, ngày 28/11/2012 tại khu văn hóa - du lịch Ao Bà Om, phường 8, TP Trà Vinh.
Tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch: Hội chợ triển lãm Thương mại – Du lịch lần này với qui mô cấp tỉnh, có mời mở rộng các tỉnh trong khu vực đồng bằng song Cửu Long và Đông Nam bộ, gồm có 400 gian hàng của các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tham gia và 08 gian hàng trưng bày các hiện vật văn hóa dân tộc và các hàng hóa nông sản, hàng hóa do đồng bào Khmer trong tỉnh sản xuất. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và tại Khu văn hoá- du lịch Ao Bà Om, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; thời gian diễn ra từ ngày 24/11/2012 đến ngày 28/11/2012.
Hội chợ triển lãm khai mạc vào lúc 20 giờ 00, ngày 24/11/2012 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Trà Vinh.
Hoạt động thể thao dân gian truyền thống: Đua Ghe ngo (nam, nữ) với quy mô cấp tỉnh và cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các tỉnh: Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang và thành phố Cần Thơ. Địa điểm: Đoạn sông Long Bình; thời gian diễn ra từ ngày 25/11/2012 đến ngày 27/11/2012.
Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Lễ hội, Hội chợ triển lãm còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian, hội thảo, giao lưu văn hóa, tham quan du lịch... đặc biệt kết hợp với Lễ hội, tỉnh còn tổ chức tôn vinh những thành tựu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt được trong thời gian qua.
Các hoạt động hỗ trợ khác như: Chương trình học bổng doanh nghiệp và hướng nghiệp cho học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh, đặc biệt học sinh nghèo người dân tộc Khmer; Chương trình ca nhạc hàng đêm với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ trong nước và các hoạt động khác.
Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2012 hứa hẹn sẽ là một lễ hội văn hóa thể thao du lịch nổi bật của tỉnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng – du khách trong ngoài tỉnh. Dự kiến sẽ có khoảng hàng chục ngàn lượt khách có thể trực tiếp tham gia lễ hội và hàng trăm ngàn lượt người sẽ được biết thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, báo chí.
Lễ hội góp phần quảng bá thương hiệu các sản phẩm hàng hóa, các dự án mời gọi đầu tư của Trà Vinh và các tỉnh, thành phố, tạo cơ hội cho doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập.

Ban Tổ chức
Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2012
Xin liên hệ: ông Trần Thanh Thưởng
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức
Lễ hội Ok Om Bok – tỉnh Trà Vinh năm 2012
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
Điện thoại: 074.3862255. Fax: 074.3 866 835. Di động: 0919182555
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung Tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh

Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện Thoại : 074 3841819         Fax : 074 3841494

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1 201072494639 tra vinh - thi xa

            Trà Vinh là tỉnh Duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng; nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh cách thành phố Hồ Chí Minh 130 km và thành phố Cần Thơ 100 km. Tỉnh Trà Vinh có 01 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện gồm: Thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và các huyện Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải. Diện tích tự nhiên 2.341 km2, dân số 1,1 triệu người với 03 dân tộc chính là Kinh, Khmer, Hoa, trong đó dân tộc Khmer chiếm 30% dân số. Với trị trí tiếp giáp biển Đông chiều dài 65 km bờ biển đã hình thành nên vùng đất Trà Vinh gồm vùng đất châu thổ lâu đời, bên cạnh vùng đất trẻ mới bồi, có hàng trăm gò, giồng cát và mạng lưới sông ngòi chằng chịt mang nặng phù sa, bồi đắp cho những vườn cây ăn trái. Trà Vinh là tỉnh mưa thuận, gió hoà, nhiệt độ trung bình từ 26 – 27 độ C, hiếm khi có bão, vì thế bất cứ mùa nào trong năm du khách cũng có thể đến miền Duyên hải này.
Trà Vinh được đánh giá là một trong những tỉnh có tiềm năng phong phú về du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch biển, sông nước miệt vườn, các cồn nổi ven biển chuyên canh vườn cây ăn trái đặc sản...đặc biệt là du lịch khám phá bản sắc văn hóa của vùng đất gắn bó lâu đời của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa với 142 ngôi chùa Khmer có kiến trúc độc đáo trải khắp các huyện, thành phố trong tỉnh và các lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra quanh năm.
            Tỉnh Trà Vinh đã và đang được sự quan tâm của Chính phủ với các dự án đầu tư lớn đang được triển khai như: Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên, nâng cấp các Quốc lộ 53, 54, 60, Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu (kênh đào Trà Vinh), Khu kinh tế Định An, Trung tâm điện lực Duyên Hải..., tạo điều kiện cho Trà Vinh khắc phục hạn chế về mặt địa lý trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến các khu vực khác trong nước và trên thế giới bằng đường thủy, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế địa phương.
" Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, điểm đầu tư đáng tin cậy cho doanh nghiệp, nhà đầu tư" là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lãnh đạo tỉnh. Bên cạnh các chính sách ưu đãi đầu tư chung, nhà đầu tư khi triển khai dự án du lịch trên địa bàn tỉnh còn được hưởng các chính sách ưu đãi riêng của địa phương.
            Người Trà Vinh hồn nhiên, thật thà và mến khách, chính sự thân thiện ấy đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đến với quê hương Trà Vinh.

 

Số 15A Điện Biên Phủ, P.6, TP.Trà Vinh (Ngân hàng Viettinbank)

Số 138 Trần Quốc Tuấn, P.2, TP.Trà Vinh (Ngân hàng Agribank)

Số 40 Điện Biên Phủ, P.2, TP.Trà Vinh (Ngân hàng Saccombank)

Số 37-39 Phạm Thái Bường, P.3, TP. Trà Vinh (Ngân hàng ACB)

Số 28 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, TP.Trà Vinh (Ngân hàng Vietcombank)

Số 126 Đường Tránh Quốc Lộ 53, Khóm, P.5, TX. Trà Vinh ( Ngân hàng Đông Á)

Số 27 Nguyễn Đáng, Phường 9, TP. Trà Vinh ( Ngân hàng Đông Á)

Số 17A Phạm Thái Bường, TP. Trà Vinh ( Ngân hàng Đông Á)

Số 999 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 7, TP. Trà Vinh ( Ngân hàng Đông Á)

Số 96 Điện Biên Phủ, TP. Trà Vinh ( Ngân hàng Đông Á)

Số 27 Điện Biên Phủ, TP.Trà Vinh ( Ngân hàng Đông Á)

 

Tour du lịch

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10458983
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
1927
3213
10458983

Đang truy cập (15 phút):22
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search