Sắp xếp

Lưới điện Danh sách

Kết quả 1 - 20 của 34

2. Làng nghề Cốm Dẹp Ba So

Lượt xem:3489      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: -----------
Loại: Điểm du lịch

3. Rừng ngập mặn Long Khánh

Lượt xem:6348      
Đánh giá:

Địa chỉ: xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

4. Chùa Vàm Ray

Lượt xem:10218      
Đánh giá:

Địa chỉ: xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

5. Làng nghề Tiểu thủ Công nghiệp Đại An

Lượt xem:2729      
Đánh giá:

(9)
Địa chỉ: xã Đại An huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: ----------
Loại: Dịch vụ

6. Làng nghề Tiểu thủ Công nghiệp Đức Mỹ

Lượt xem:2563      
Đánh giá:

(8)
Địa chỉ: xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, Trà Vinh Điện thoại: ------------------
Loại: Dịch vụ

7. Làng nghề Tiểu thủ Công nghiệp Hưng Mỹ

Lượt xem:2673      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh Điện thoại: 034.585 6185
Loại: Dịch vụ

8. Làng nghề Bánh tét Trà Cuôn

Lượt xem:4022      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3826 002
Loại: Dịch vụ

9. Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Giang

Lượt xem:2611      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Trà Tro, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: ------------
Loại: Dịch vụ

10. Làng nghề trồng hoa kiểng Long Bình

Lượt xem:1926      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3851 819
Loại: Dịch vụ

11. Làng nghề Trồng hoa kiểng Long Đức

Lượt xem:2522      
Đánh giá:

(9)
Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP. Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: ------------
Loại: Dịch vụ

12. Làng nghề Sơ chế biến Thủy Hải Sản Xóm Đáy

Lượt xem:1860      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: ấp Động Cao xã Đông Hải, huyện Duyên Hải , Trà Vinh Điện thoại: 0294.3737120
Loại: Dịch vụ

13. Làng nghề sản xuất rượu Xuân Thạnh

Lượt xem:3889      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: ấp Vĩnh Trường xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành , Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3765456
Loại: Dịch vụ

14. Làng nghề Khai thác, sơ chế, chế biến Thủy Hải Sản thị trấn Mỹ Long

Lượt xem:2266      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Long huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: -----------
Loại: Dịch vụ

15. Làng nghề Dệt chiếu Hàm Tân

Lượt xem:2432      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: ấp Cà Hom, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú , Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Dịch vụ

16. Làng nghề Bó chổi cọng dừa ấp Tân Thành Đông

Lượt xem:3059      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Tân Thành, xã Tân Hòa,, huyện Tiểu Cần , Trà Vinh Điện thoại: -------------
Loại: Dịch vụ

17. Biển Ba Động

Lượt xem:45344      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3739559
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

18. Chùa Giác Linh

Lượt xem:5837      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

19. Chùa Ấp Sóc

Lượt xem:4379      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, Trà Vinh Điện thoại: --------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

20. Chùa Bào Môn

Lượt xem:5756      
Đánh giá:

(9)
Địa chỉ: ấp Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 - Hotline: 0915 515659 - Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search