Sắp xếp

Lưới điện Danh sách

Kết quả 1 - 20 của 20

1. Rừng ngập mặn Long Khánh

Lượt xem:3314      
Đánh giá:

(8)
Địa chỉ: xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

2. Chùa Vàm Ray

Lượt xem:3872      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

3. Biển Ba Động

Lượt xem:9327      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3739559
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

4. Chùa Giác Linh

Lượt xem:3008      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

5. Chùa Ấp Sóc

Lượt xem:2382      
Đánh giá:

(8)
Địa chỉ: ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, Trà Vinh Điện thoại: --------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

6. Chùa Bào Môn

Lượt xem:3456      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

7. Chùa Hang (Chùa Kamponnigrodha)

Lượt xem:2929      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành,, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

8. Lầu Bà Cố Hỷ

Lượt xem:3042      
Đánh giá:

(6)
Địa chỉ: xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải, , Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

9. Di tích kiến trúc Lưu Cừ II

Lượt xem:5258      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Lưu Cừ II, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: -------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

10. Khu Di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu

Lượt xem:2365      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

11. Chùa Bhàgaràjaduonkev (chùa Phnô Đung)

Lượt xem:1996      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú,, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

12. Khu văn hóa, du lịch Ao Bà Om

Lượt xem:4866      
Đánh giá:

(8)
Địa chỉ: Khóm 3, phường 8, TP. Trà Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

13. Chùa Bodhisálaràja (Chùa Ông Mẹt)

Lượt xem:2762      
Đánh giá:

(2)
Địa chỉ: Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

14. Chùa Angorràjapurì (Chùa Âng)

Lượt xem:3710      
Đánh giá:

(8)
Địa chỉ: phường 8, TP. Trà Vinh,, Tra Vinh , Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

15. Phước Minh Cung

Lượt xem:3290      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: 44 Điện Biên Phủ, phường 2, thành phố Trà Vinh,, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

16. Nhà thờ Mặc Bắc

Lượt xem:4855      
Đánh giá:

(9)
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

17. Khu tưởng niệm Nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch)

Lượt xem:5360      
Đánh giá:

(6)
Địa chỉ: ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, , huyện Cầu Kè, , Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

18. Thiền viện Trúc lâm Trà Vinh

Lượt xem:6239      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

19. Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer

Lượt xem:3990      
Đánh giá:

(6)
Địa chỉ: Quốc Lộ 53, khóm 4, phường 8, TP. Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

20. Đền thờ Bác Hồ

Lượt xem:8038      
Đánh giá:

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP. Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: -----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search