Sắp xếp

Lưới điện Danh sách

Kết quả 1 - 20 của 23

1. Rừng ngập mặn Long Khánh

Lượt xem:1810      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

2. Chùa Vàm Ray

Lượt xem:2371      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

3. Suonsia homestay

Lượt xem:2469      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: 22/2 ấp Bà My, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh Điện thoại: 0939299278
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

4. MeKong Garden homestay

Lượt xem:1408      
Đánh giá:

(6)
Địa chỉ: ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long, Trà Vinh Điện thoại: 0975039568
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

5. Biển Ba Động

Lượt xem:2176      
Đánh giá:

(6)
Địa chỉ: ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: 0294. 3739559
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

6. Cù lao Long Trị

Lượt xem:1977      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: xã Long Đức, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: 0294.3603999
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

7. Chùa Giác Linh

Lượt xem:2009      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

8. Chùa Ấp Sóc

Lượt xem:1614      
Đánh giá:

(4)
Địa chỉ: ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, Trà Vinh Điện thoại: --------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

9. Chùa Bào Môn

Lượt xem:2479      
Đánh giá:

(4)
Địa chỉ: ấp Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

10. Chùa Hang (Chùa Kamponnigrodha)

Lượt xem:1625      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành,, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

11. Lầu Bà Cố Hỷ

Lượt xem:2013      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải, , Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

12. Di tích kiến trúc Lưu Cừ II

Lượt xem:4069      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: ấp Lưu Cừ II, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Trà Vinh Điện thoại: -------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

13. Khu Di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu

Lượt xem:1661      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải,, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

14. Chùa Bhàgaràjaduonkev (chùa Phnô Đung)

Lượt xem:1351      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú,, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

15. Khu văn hóa, du lịch Ao Bà Om

Lượt xem:2005      
Đánh giá:

(2)
Địa chỉ: Khóm 3, phường 8, TP. Trà Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

16. Chùa Bodhisálaràja (Chùa Ông Mẹt)

Lượt xem:1975      
Đánh giá:

(2)
Địa chỉ: Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Điện thoại: --------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

17. Chùa Angorràjapurì (Chùa Âng)

Lượt xem:1715      
Đánh giá:

(4)
Địa chỉ: phường 8, TP. Trà Vinh,, Tra Vinh , Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

18. Phước Minh Cung

Lượt xem:2633      
Đánh giá:

(3)
Địa chỉ: 44 Điện Biên Phủ, phường 2, thành phố Trà Vinh,, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

19. Nhà thờ Mặc Bắc

Lượt xem:3308      
Đánh giá:

(7)
Địa chỉ: Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh Điện thoại: ----------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 

20. Khu tưởng niệm Nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch)

Lượt xem:2709      
Đánh giá:

(5)
Địa chỉ: ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, , huyện Cầu Kè, , Trà Vinh Điện thoại: ---------------
Loại: Điểm du lịch
Danh mục: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
  • Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
  • Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
  • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819 Fax : 0294 3841494
  • Email : ttxtdltravinh@gmail.com
  • Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn

Search