English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Hội thảo Tìm giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

pci

Ngày 28/5/2013, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Trà Vinh phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương maị – Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức buổi hội thảo ” Tìm giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013. Đến dự buổi hội thảo có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư, các Sở ngành liên quan, Trung tâm Xúc tiến Thương mại- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, UBND các huyện, thành phố, Báo – Đài PTTH tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Với sự nổ lực cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh như: Tỉnh Trà Vinh áp dụng quy trình “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, lĩnh vực đầu tư nhất là đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO đã góp phần rút ngắn thời gian đi lại và chi phí cho nhà đầu tư.
Trong lĩnh vực đất đai, tỉnh cũng chủ động tiến hành qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm năm (2011-2015). Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi hoàn, giải phóng mặt bằng đều được thực hiện minh bạch, nhanh chóng đúng trình tự thủ tục.
Các cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện và thông tin cần thiết đều minh bạch và dễ dàng tiếp cận đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua kênh thông tin điện tử của tỉnh và của các sở ngành, cơ quan đơn vị và các huyện thành phố.
Tỉnh cũng ban hành các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, các dự án đào tạo nghề, đồng thời phối hợp với các chương trình đào tạo nghề của các Dự án như: Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (thuộc Đề án 1956), dự án đào tạo nghề theo nhu cầu giám nghèo tại ĐBSCL (Dự án JFPR), Dự án IMPP….nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngủ lao động có tay nghề phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Trà Vinh năm 2007 xếp hạng 28/64 tỉnh thành trong cả nước, năm 2008 xếp hạng 25/64, năm 2009 hạng 17/63, năm 2010 hạng 4/63 và đứng thứ 2/13 tỉnh, thành ĐBSCL. Tuy nhiên, đến năm 2011 lại xuống đến 38 bậc, xếp 42/63 tỉnh, thành. Năm 2012 có cải thiện được đáng kể, tỉnh Trà Vinh tăng 34 bậc, xếp 8/63 tỉnh, thành.
Mặc dù tỉnh Trà Vinh nằm trong tốp 10 cả nước về chỉ số lý tưởng ở các lĩnh vực như: Tiếp cận đất đai (xếp hạng 6/63), Chi phí không chính thức (xếp hạng 8/63), Chi phí thời gian (xếp hạng 5/63) và tính năng động của lãnh đạo (xếp hạng 4/63), tuy nhiên các chỉ số có tính quyết định khác thì tỉnh Trà Vinh lại không nằm trong tốp có chỉ số lý tưởng: Chi phí gia nhập thị trường ( xếp hạng 30/63), Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (xếp hạng 59/63), Đào tạo lao động (xếp hạng 30/63), Thiết chế pháp lý (xếp hạng 54/63). Thêm vào đó nền kinh tế của tỉnh còn chậm phát triển, những hạn chế về hạ tầng giao thông – kỹ thuật chưa được cải thiện nhiều, sự quan ngại của doanh nghiệp đối với các lĩnh vực như:
– Các loại giấy phép kinh doanh và thủ tục đầu tư còn nhiều;
– Chi phí không chính thức không cao nhưng có xu hướng gia tăng;
– Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp còn yếu;
– Lao động có tay nghề còn thấp;
– Sự tin tưởng vào việc giải quyết các tranh chấp về kinh tế và dân sự dựa vào pháp luật còn thấp;
– Các vấn đề về Thuế;
– Sự thanh tra, kiểm tra của các ngành, địa phương và cơ quan chức năng có liên quan thực sự còn chồng chéo, chưa có sự phối hợp đồng bộ và hợp lý làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động của doanh nghiệp.
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và chủ trì hội thảo rất mong doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực phối hợp, phản biện, đề xuất ý kiến đối với các Sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để làm cơ sở tham mưu giúp UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, tìm các giải pháp tối ưu để từng bước cải thiện môi trường đâu tư thông thoáng hơn nữa, đảm bảo sự ổn định của các điểm số và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.
Tin: Hoàng Linh