English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số lĩnh vực di sản văn hóa, du lịch

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Sáng ngày 13/8, tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công ty Cổ phần Vietsoftpro và Viettel Trà Vinh tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Trà Vinh.

Đến tham dự hội thảo có Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH-TT-DL; ông Nguyễn Ngọc Hùng giám đốc Viettel Trà Vinh cùng đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Trường Đại học Trà Vinh và trên 40 cán bộ chủ chốt ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đến dự.     

Ảnh. Công nghệ thực tế ảo VR 360 trong quảng bá du lịch

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vietsoftpro trình bày, giới thiệu những giải pháp tổng thể về số hóa tài nguyên di sản văn hóa, du lịch; giới thiệu về hệ sinh thái ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; hệ sinh thái du lịch thông minh; năng lực và kinh nghiệm tư vấn của Công ty Cổ phần Vietsoftpro và Viettel Trà Vinh.

Ảnh. Số hóa hiện vật mặt nạ thần khỉ Hanuman tại Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

Tại hội thảo ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những giải pháp công nghệ do các chuyên gia trình bày. Để việc số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Trà Vinh đạt được hiệu quả khi đưa vào thực hiện trong thời gian tới, ông Lê Thanh Bình yêu cầu Sở VH-TT-DL và các sở, ngành tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 13/7/2022 của UBNBD tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch.

Ngoài ra cần tích cực huy động, lồng ghép đa dạng các nguồn lực thực hiện chuyển đổi số; tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết với các tập đoàn, công ty viễn thông, doanh nghiệp số để tư vấn, hỗ trợ và cung cấp giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số. Có giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực ngành.

Tại hội thảo, đại biểu cũng được trải nghiệm giới thiệu một số sản phẩm số hóa trong lĩnh vực di sản văn hóa, du lịch của các các địa phương có thế mạnh trong du lịch như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế…đồng thời trình bày một số sản phẩm số hóa di tích tiêu biểu của  tỉnh Trà Vinh qua công nghệ kính thực tế ảo.

 Ảnh. Không gian số hóa 3D di tích chùa Âng

Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành các văn bản, nghị quyết, trong đó nhấn mạnh ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh là những lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao.

Riêng đối với du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg vào ngày 30/11/2018, phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”.

Tin, ảnh: Đông Vinh