English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Hội thảo Bảo tồn, Phát huy các giá trị Di sản Văn hóa gắn với Phát triển Du lịch tỉnh Trà Vinh – Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh (1900-2020)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Kế hoạch tổ chức Hội thảo Bảo tồn, Phát huy các giá trị Di sản Văn hóa gắn với Phát triển Du lịch tỉnh Trà Vinh – Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh (1900-2020)

Tải file tại đây:

kehoachtochuc.pdf

chuongtrinhhoithao.pdf

Congvanphoihop.pdf

kichbanchitiettochuchoithaokhoahoc.pdf

Kyyeuhoithaokhoahoc.pdf