English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Dự án SME Trà Vinh hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị Du lịch

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 2/6/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 08/01/2017 của Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tình hình du lịch tỉnh nhà có sự chuyển biến rõ nét, tổng thu và lượt khách du lịch tăng, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh du lịch; tạo sự quan tâm, chú ý của các doanh nghiệp lữ hành kết nối tuyến điểm du lịch với tỉnh Trà Vinh. Năm 2019, tổng lượt khách đạt 1.024.900 lượt, đạt 100,43% kế hoạch, tăng 30,06% so với năm 2018. Tổng thu du lịch năm 2019 đạt 358,842 tỷ đồng, đạt 108,71% kế hoạch năm, tăng 83,697 tỷ so với năm 2018.

67da2e693255ce0b9744

Dự án SME hỗ trợ đầu tư hạ tầng nhỏ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương

Có được sự chuyển biến tích cực nêu trên đó là kết quả của sự vào cuộc của các cấp các ngành đối với nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc ban hành Kế hoạch, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng góp phần tạo động lực, làm đòn bẩy, vốn mồi cho đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có sự hỗ trợ tích cực của Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị du lịch, quảng bá, xúc tiến và hỗ trợ các hộ kinh doanh du lịch.

0f0c4c935cafa0f1f9be

     Dự án SME hỗ trợ đầu tư hạ tầng nhỏ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương

 Trong năm 2018 – 2019, dự án SME hỗ trợ 2,1 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động: Tư vấn, đánh giá hiện trang du lịch tỉnh Trà Vinh; nghiên cứu khả thi du lịch văn hóa – sinh thái tỉnh Trà Vinh, kết hợp đầu tư thí điểm tuyến du lịch văn hóa. Năm 2020, thực hiện Kế hoạch năm thứ 5 (2020) của Dự án SME Trà Vinh đã được Đồng Trưởng Ban chỉ đạo Dự án (Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Đại sứ quán Canada tại Hà Nội. Dự án SME Trà Vinh tiếp hỗ trợ thực hiện 04 hoạt động theo các kế hoạch được nhà tài trợ phê duyệt: Hoạt động số 31 xây dựng và đăng ký bộ nhận dạng thương hiệu du lịch tỉnh Trà Vinh phục vụ cho chiến lược phát triển du lịch của tỉnh; hoạt động số 40 tổ chức hoàn thiện nghiên cứu khả thi du lịch văn hóa – sinh thái tỉnh Trà Vinh, kết hợp đầu tư thí điểm bổ sung tuyến du lịch văn hóa – sinh thái các huyện Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang, thành phố Trà Vinh làm tiền đề để phát triển du lịch văn hóa – sinh thái trong tỉnh; hoạt động số 44 tổ chức tiếp thị, quảng bá, xúc tiến du lịch sinh thái – văn hóa trong hoặc ngoài tỉnh…; hoạt động số 45 thực hiện 01 seri phim nhiều tập quảng bá du lịch Trà Vinh, chú trọng lợi thế cạnh tranh và thị trường ngách…. với tổng kinh phí 2.475.515.000 đồng.

Với sự hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật của các chuyên gia, cố vấn Dự án SME Trà Vinh,  năm 2020 ngành du lịch Trà Vinh phấn đấu xây dựng hoàn thiện sản phẩm du lịch văn hóa – sinh thái tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng nhỏ đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch tại các điểm đến nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để phục vụ khách du lịch và các doanh nghiệp lữ hành; đặc biệt dự án SME Trà Vinh hỗ trợ xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu du lịch tỉnh Trà Vinh và thực hiện sơ ri phim du lịch nhiều tập phát sóng trên các kênh truyền hình để tăng cường công tác quảng bá du lịch Trà Vinh.

Cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Năm 2020 phấn đấu đạt mục tiêu tạo thêm sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch phấn đấu trên 1,2 triệu lượt khách; tổng thu du lịch năm 2020 đạt từ 400 tỉ đồng trở lên.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn